Raport 2013 RB

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA RB W 2013 ROKU

1.

STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

 

Tabela nr 1.1.

Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego.

 

Rysunek nr 1.1.

Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2013 r., (ER).

 

Rysunek nr 1.2.

Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2013 r., (ER).

2.

ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ZGŁOSZONYCH NA RYNEK BILANSUJĄCY DNIA NASTĘPNEGO I RYNEK BILANSUJĄCY DNIA BIEŻĄCEGO

 

Rysunek nr 2.1.

Ilości energii elektrycznej przyjęte do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Następnego (RBN) w 2013 r.

 

Rysunek nr 2.2.

Ilości energii elektrycznej przyjęte do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Bieżącego (RBB) w 2013 r.

3.

GRAFIKOWANIE UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII  DLA JEDNOSTEK GRAFIKOWYCH WYTWÓRCZYCH AKTYWNYCH CIEPLNYCH

3.1.

Pokrycie zdolności produkcyjnych zawartymi umowami sprzedaży energii

 

Rysunek nr 3.1.

Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii.

3.2.

Uwzględnianie w grafikowaniu umów sprzedaży energii ograniczeń systemowych

 

Rysunek nr 3.2.

Średnia roczna godzinowa liczba Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone umowy sprzedaży energii a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2013 r.

 

Rysunek nr 3.3.

Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2013 r.

4.

OFERTY BILANSUJĄCE

 

Rysunek nr 4.1.

Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, w podziale na dwa zakresy cen ofertowych, w 2013 r.

 

Rysunek nr 4.2.

Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych z przedziału 71-795 zł/MWh, w 2013 r.

 

Rysunek nr 4.3.

Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących nieobjętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych, w 2013 r.

 

Rysunek nr 4.4.

Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych i nieobjętych umowami sprzedaży energii (USE) w 2013 r.

5.

 WOLUMENY ENERGII BILANSUJĄCEJ

 

Tabela nr 5.1.

Ilość energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.1.

Ilość energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący oraz odebranej z Rynku Bilansującego w podziale na swobodną i wymuszoną w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.2.

Ilość energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego w 2013 r.

5.1.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych

 

Rysunek nr 5.3.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.4.

Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.5.

Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

5.2.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu

 

Rysunek nr 5.6.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.7.

Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.8.

Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

5.3.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne

 

Rysunek nr 5.9.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r. (bezpośrednio z Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych oraz poprzez Jednostki Grafikowe potrzeb ogólnych).

 

Rysunek nr 5.10.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.11.

Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.12.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.13.

Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.14.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.15.

Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.16.

Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.17.

Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

5.4.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne

 

Rysunek nr 5.18.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.19.

Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 5.20.

Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

6.

CENY ROZLICZENIOWE

6.1.

Ceny energii bilansującej

 

Rysunek nr 6.1.

Przebieg zmienności ceny CRO (CROZ i CROS równe CRO) w 2013 r.

 

Rysunek nr 6.2.

Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2013 r.

 

Rysunek nr 6.3.

Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2013 r.

6.2.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych spółek dystrybucyjnych

 

Rysunek nr 6.4.

Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2013 r.

6.3.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych przedsiębiorstw obrotu

 

Rysunek nr 6.5.

Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w 2013 r.

6.4.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych

 

Rysunek nr 6.6.

Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 6.7.

Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej swobodnej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 6.8.

Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej wymuszonej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

 

Rysunek nr 6.9.

Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

6.5.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych pasywnych cieplnych

 

Rysunek nr 6.10.

Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2013 r.

7.

KOSZTY NA RYNKU BILANSUJĄCYM

7.1.

Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania (KCZ)

 

Rysunek nr 7.1.

Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2013 r.

 

Rysunek nr 7.2.

Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2013 r.

7.2.

Koszty usuwania ograniczeń (KO)

 

Rysunek nr 7.3.

Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2013 r.

 

Rysunek nr 7.4.

Roczne koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2013 r.


1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

Tabela nr 1.1.
Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego.

Rysunek nr 1.1.
Ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2013 r., (ER).Rysunek nr 1.2.
Ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2013 r., (ER).2. ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ZGŁOSZONYCH NA RYNEK BILANSUJĄCY DNIA NASTĘPNEGO I RYNEK BILANSUJĄCY DNIA BIEŻĄCEGO

Rysunek nr 2.1.
Ilości energii elektrycznej przyjęte do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Następnego (RBN) w 2013 r.

Rysunek nr 2.2.
Ilości energii elektrycznej przyjęte do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Bieżącego (RBB) w 2013 r.

3. GRAFIKOWANIE UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII  DLA JEDNOSTEK GRAFIKOWYCH WYTWÓRCZYCH AKTYWNYCH CIEPLNYCH

3.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych zawartymi umowami sprzedaży energii

Rysunek nr 3.1.
Pokrycie zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii.

3.2. Uwzględnianie w grafikowaniu umów sprzedaży energii ograniczeń systemowych

Rysunek nr 3.2.
Średnia roczna godzinowa liczba Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych, dla których nie były zgłoszone umowy sprzedaży energii a zostały
zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2013 r

Rysunek nr 3.3.
Średnie roczne godzinowe ilości energii wynikające z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2013 r.

4. OFERTY BILANSUJĄCE

Rysunek nr 4.1.
Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, w podziale na dwa zakresy cen ofertowych, w 2013 r.

Rysunek nr 4.2.
Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych z przedziału 71-795 zł/MWh, w 2013 r.

Rysunek nr 4.3.
Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących nieobjętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych, w 2013 r.

Rysunek nr 4.4.
Ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych i nieobjętych umowami sprzedaży energii (USE) w 2013 r.

5. WOLUMENY ENERGII BILANSUJĄCEJ

Tabela nr 5.1.
Ilość energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2013 r.

Rysunek nr 5.1.
Ilość energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący oraz odebranej z Rynku Bilansującego w podziale na swobodną i wymuszoną w 2013 r.

Rysunek nr 5.2.
Ilość energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego w 2013 r.

5.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych

Rysunek nr 5.3.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r.

Rysunek nr 5.4.
Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2013 r.

Rysunek nr 5.5.
Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

5.2. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu

Rysunek nr 5.6.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r.

Rysunek nr 5.7.
Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w 2013 r.

Rysunek nr 5.8.
Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

5.3. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne

Rysunek nr 5.9.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r. (bezpośrednio z Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych oraz poprzez Jednostki Grafikowe potrzeb ogólnych).

Rysunek nr 5.10.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 5.11.
Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

Rysunek nr 5.12.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 5.13.
Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

Rysunek nr 5.14.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 5.15.
Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

Rysunek nr 5.16.
Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 5.17.
Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

5.4. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne

Rysunek nr 5.18.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2013 r.

Rysunek nr 5.19.
Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 5.20.
Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2013 r.

6. CENY ROZLICZENIOWE

6.1. Ceny energii bilansującej

Rysunek nr 6.1.
Przebieg zmienności ceny CRO (CROZ i CROS równe CRO) w 2013 r.

Rysunek nr 6.2.
Średnie ważone ceny energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2013 r.

Rysunek nr 6.3.
Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2013 r.

6.2. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych spółek dystrybucyjnych

Rysunek nr 6.4.
Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2013 r.

6.3. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych przedsiębiorstw obrotu

Rysunek nr 6.5.
Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu w 2013 r.

6.4. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych

Rysunek nr 6.6.
Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 6.7.
Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej swobodnej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 6.8.
Średnie ważone ceny energii bilansującej planowanej wymuszonej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

Rysunek nr 6.9.
Średnie ważone ceny energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2013 r.

6.5. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych pasywnych cieplnych

Rysunek nr 6.10.
Średnie ważone ceny energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2013 r.

7. KOSZTY NA RYNKU BILANSUJĄCYM

7.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania (KCZ)

Rysunek nr 7.1.
Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2013 r.

Rysunek nr 7.2.
Roczne całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2013 r.

7.2. Koszty usuwania ograniczeń (KO)

Rysunek nr 7.3.
Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2013 r.

Rysunek nr 7.4.
Roczne koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2013 r.