Praca KSE - Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego

Informacja dot. udostępnionych zdolności przesyłowych w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego dostępna jest na Platformie informacyjnej ENTSO-E.