Praca KSE - Udostępnione zdolności przesyłowe w ramach Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego