Praca KSE - Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność jednostek wytwórczych i ESP

Informacja dot. planowanej i rzeczywistej niedyspozycyjności jednostek wytwórczych i ESP dostępna jest na platformie informacyjnej ENTSO-E - raport pt. Unavailability of Production and Generation Units