Wykaz obiektów planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej

PSE S.A. udostępniają do publicznej wiadomości informacje dotyczące:

  • podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci przesyłowej (zgodnie z Art. 7 ust. 8l pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne),
  • magazynów energii elektrycznej, systemów dystrybucyjnych i instalacji odbiorczych planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej.
  • wydanych odmów przyłączenia do sieci przesyłowej od 01.01.2023 r.

  • złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia oczekujących na weryfikację

  • złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia dla których potwierdzono kompletność

Informacje będą aktualizowane co najmniej raz na kwartał i zamieszczane na stronie internetowej PSE S.A. (www.pse.pl).

 

Dokumenty do pobrania: