Raport 2014 RB

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA RB W 2014 ROKU

1.

STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

 

Tabela nr 1.1.

Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego.

 

Rysunek nr 1.1.

Zestawienie ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2014 r., (ER).

 

Rysunek nr 1.2.

Zestawienie ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2014 r., (ER).

2.

ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ZGŁOSZONYCH NA RYNEK BILANSUJĄCY DNIA NASTĘPNEGO I RYNEK BILANSUJĄCY DNIA BIEŻĄCEGO

 

Rysunek nr 2.1.

Zestawienie ilości energii elektrycznej przyjętej do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Następnego (RBN) w 2014 r.

 

Rysunek nr 2.2.

Zestawienie ilości energii elektrycznej przyjętej do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Bieżącego (RBB) w 2014 r.

3.

GRAFIKOWANIE UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII  DLA JEDNOSTEK GRAFIKOWYCH WYTWÓRCZYCH AKTYWNYCH CIEPLNYCH

3.1.

Pokrycie zdolności produkcyjnych zawartymi umowami sprzedaży energii

 

Rysunek nr 3.1.

Pokrycie całkowitych zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii.

3.2.

Uwzględnianie w grafikowaniu umów sprzedaży energii ograniczeń systemowych

 

Rysunek nr 3.2.

Zestawienie średniej rocznej liczby Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych, dla których nie były zgłoszone umowy sprzedaży energii a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2014 r.

 

Rysunek nr 3.3.

Zestawienie średnich rocznych godzinowych ilości energii wynikających z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2014 r.

4.

OFERTY BILANSUJĄCE

 

Rysunek nr 4.1.

Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, w podziale na dwa zakresy cen ofertowych, w 2014 r.

 

Rysunek nr 4.2.

Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych z przedziału 73,00-500,99 zł/MWh, w 2014 r.

 

Rysunek nr 4.3.

Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących nieobjętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych, w 2014 r.

 

Rysunek nr 4.4.

Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych i nieobjętych umowami sprzedaży energii (USE) w 2014 r.

5.

 WOLUMENY ENERGII BILANSUJĄCEJ

 

Tabela nr 5.1.

Zestawienie ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.1.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący oraz odebranej z Rynku Bilansującego w podziale na swobodną i wymuszoną w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.2.

Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego w 2014 r.

5.1.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych

 

Rysunek nr 5.3.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.4.

Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.5.

Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

5.2.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych

 

Rysunek nr 5.6.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.7.

Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.8.

Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

5.3.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne

 

Rysunek nr 5.9.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r. (bezpośrednio z Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych oraz poprzez Jednostki Grafikowe Odbiorcze potrzeb ogólnych).

 

Rysunek nr 5.10.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.11.

Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.12.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.13.

Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.14.

Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.15.

Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.16.

Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.17.

Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

5.4.

Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne

 

Rysunek nr 5.18.

Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.19.

Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 5.20.

Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

6.

CENY ROZLICZENIOWE

6.1.

Ceny energii bilansującej

 

Rysunek nr 6.1.

Przebieg zmienności ceny CRO (CROZ i CROS równe CRO) w 2014 r.

 

Rysunek nr 6.2.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2014 r.

 

Rysunek nr 6.3.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2014 r.

6.2.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych spółek dystrybucyjnych

 

Rysunek nr 6.4.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2014 r.

6.3.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych

 

Rysunek nr 6.5.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w 2014 r.

6.4.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych

 

Rysunek nr 6.6.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 6.7.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej planowanej swobodnej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 6.8.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej planowanej wymuszonej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

 

Rysunek nr 6.9.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

6.5.

Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych pasywnych cieplnych

 

Rysunek nr 6.10.

Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2014 r.

7.

KOSZTY NA RYNKU BILANSUJĄCYM

7.1.

Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania (KCZ)

 

Rysunek nr 7.1.

Zestawienie całkowitych kosztów pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2014 r.

 

Rysunek nr 7.2.

Zestawienie rocznych całkowitych kosztów pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2014 r.

7.2.

Koszty usuwania ograniczeń (KO)

 

Rysunek nr 7.3.

Zestawienie kosztów usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2014 r.

 

Rysunek nr 7.4.

Zestawienie rocznych kosztów usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2014 r.

7.3 Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na Jednostkach Grafikowych Wytwórczych aktywnych
  Rysunek nr 7.5. Zestawienie należności za dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikające z realokacji USE na Jednostkach Grafikowych Wytwórczych aktywnych (NDKW) w poszczególnych miesiącach 2014 r.

1. STRUKTURA PODMIOTOWA I OBIEKTOWA RYNKU BILANSUJĄCEGO

 

Tabela nr 1.1.
Zestawienie struktury podmiotowej i obiektowej Rynku Bilansującego.

Rysunek nr 1.1.
Zestawienie ilości energii elektrycznej odebranej z obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2014 r., (ER).

Rysunek nr 1.2.
Zestawienie ilości energii elektrycznej dostarczonej do obszaru Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2014 r., (ER).

 

2. ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ZGŁOSZONYCH NA RYNEK BILANSUJĄCY DNIA NASTĘPNEGO I RYNEK BILANSUJĄCY DNIA BIEŻĄCEGO

 

Rysunek nr 2.1.
Zestawienie ilości energii elektrycznej przyjętej do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Następnego (RBN) w 2014 r.

Rysunek nr 2.2.
Zestawienie ilości energii elektrycznej przyjętej do realizacji w ramach umów sprzedaży energii zgłoszonych na Rynek Bilansujący Dnia Bieżącego (RBB) w 2014 r.

 

3. GRAFIKOWANIE UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII  DLA JEDNOSTEK GRAFIKOWYCH WYTWÓRCZYCH AKTYWNYCH CIEPLNYCH

 

3.1. Pokrycie zdolności produkcyjnych zawartymi umowami sprzedaży energii

 

Rysunek nr 3.1.
Pokrycie całkowitych zdolności produkcyjnych Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych przez zgłoszone umowy sprzedaży energii.

3.2. Uwzględnianie w grafikowaniu umów sprzedaży energii ograniczeń systemowych

 

Rysunek nr 3.2.
Zestawienie średniej rocznej liczby Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych, dla których nie były zgłoszone umowy sprzedaży energii a zostały zaangażowane przez OSP do pracy ze względu na konieczność likwidacji ograniczeń systemowych w 2014 r.

Rysunek nr 3.3.
Zestawienie średnich rocznych godzinowych ilości energii wynikających z braku pokrycia umowami sprzedaży energii występujących ograniczeń systemowych w 2014 r.

 

4. OFERTY BILANSUJĄCE

 

Rysunek nr 4.1.
Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, w podziale na dwa zakresy cen ofertowych, w 2014 r.

Rysunek nr 4.2.
Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych z przedziału 73,00-500,99 zł/MWh, w 2014 r.

Rysunek nr 4.3.
Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących nieobjętych umowami sprzedaży energii, dla poszczególnych cen ofertowych, w 2014 r.

Rysunek nr 4.4.
Zestawienie ilości energii zgłoszonej przez wytwórców dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych w pasmach ofert bilansujących objętych i nieobjętych umowami sprzedaży energii (USE) w 2014 r.

 

5. WOLUMENY ENERGII BILANSUJĄCEJ

 

Tabela nr 5.1.
Zestawienie ilości energii bilansującej dostarczonej (sprzedanej) na Rynek Bilansujący i odebranej (zakupionej) z Rynku Bilansującego przez poszczególne rodzaje Jednostek Grafikowych w 2014 r.

Rysunek nr 5.1.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący oraz odebranej z Rynku Bilansującego w podziale na swobodną i wymuszoną w 2014 r.

Rysunek nr 5.2.
Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego w 2014 r.

5.1. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych

 

Rysunek nr 5.3.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r.

Rysunek nr 5.4.
Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2014 r.

Rysunek nr 5.5.
Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

5.2. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych

 

Rysunek nr 5.6.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r.

Rysunek nr 5.7.
Zestawienie ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w 2014 r.

Rysunek nr 5.8.
Procentowy udział ilości energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

5.3. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne

 

Rysunek nr 5.9.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r. (bezpośrednio z Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych oraz poprzez Jednostki Grafikowe Odbiorcze potrzeb ogólnych).

Rysunek nr 5.10.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 5.11.
Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

Rysunek nr 5.12.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 5.13.
Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej swobodnej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

Rysunek nr 5.14.
Zestawienie ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 5.15.
Procentowy udział ilości energii bilansującej planowanej wymuszonej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

Rysunek nr 5.16.
Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 5.17.
Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

5.4. Ilości energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne

 

Rysunek nr 5.18.
Zestawienie ilości energii elektrycznej zakupionej i sprzedanej przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w ramach kontraktów dwustronnych i transakcji giełdowych w 2014 r.

Rysunek nr 5.19.
Zestawienie ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 5.20.
Procentowy udział ilości energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w stosunku do deklarowanej ilości dostaw energii (ED), w 2014 r.

 

6. CENY ROZLICZENIOWE

 

6.1. Ceny energii bilansującej

 

Rysunek nr 6.1.
Przebieg zmienności ceny CRO (CROZ i CROS równe CRO) w 2014 r.

Rysunek nr 6.2.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2014 r.

Rysunek nr 6.3.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej nieplanowanej odebranej z Rynku Bilansującego i dostarczonej na Rynek Bilansujący w 2014 r.

6.2. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych spółek dystrybucyjnych

 

Rysunek nr 6.4.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze spółek dystrybucyjnych w 2014 r.

6.3. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych

 

Rysunek nr 6.5.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Odbiorcze przedsiębiorstw obrotu i odbiorców końcowych w 2014 r.

6.4. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych cieplnych

 

Rysunek nr 6.6.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej planowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 6.7.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej planowanej swobodnej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 6.8.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej planowanej wymuszonej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez wytwórców posiadających Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

Rysunek nr 6.9.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej nieplanowanej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze aktywne cieplne w 2014 r.

6.5. Ceny energii bilansującej dla Jednostek Grafikowych Wytwórczych pasywnych cieplnych

 

Rysunek nr 6.10.
Zestawienie średnich ważonych cen energii bilansującej dostarczonej na Rynek Bilansujący i odebranej z Rynku Bilansującego przez Jednostki Grafikowe Wytwórcze pasywne cieplne w 2014 r.

 

7. KOSZTY NA RYNKU BILANSUJĄCYM

 

7.1. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania (KCZ)

 

Rysunek nr 7.1.
Zestawienie całkowitych kosztów pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2014 r.

Rysunek nr 7.2.
Zestawienie rocznych całkowitych kosztów pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2014 r.

7.2. Koszty usuwania ograniczeń (KO)

Rysunek nr 7.3.
Zestawienie kosztów usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych miesiącach 2014 r.

Rysunek nr 7.4.
Zestawienie rocznych kosztów usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych godzinach doby oraz ich procentowy udział w całkowitym koszcie rocznym, w 2014 r.

7.3. Dodatkowe koszty wytwarzania wynikające z realokacji USE na Jednostkach Grafikowych Wytwórczych aktywnych

Rysunek nr 7.5.
Zestawienie należności za dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikające z realokacji USE na Jednostkach Grafikowych Wytwórczych aktywnych (NDKW) w poszczególnych miesiącach 2014 r.