Praca KSE - Planowana i rzeczywista niedyspozycyjność infrastruktury sieciowej

Informacja dot. planowanej i rzeczywistej niedyspozycyjności infrastruktury sieciowej dostępna jest na platformie informacyjnej ENTSO-E - raport pt. Unavailability in Transmission Grid.