ładowanie...
class="vui-aui-tooltip"
Twój dokument jest dostępny

ładowanie...

Od doby handlowej 20.11.2019 r. alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na przekrojach handlowych polsko-czeskim i polsko-niemieckim jest realizowana w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego.
Od doby handlowej 04.02.2020 r. na przekrojach handlowych polsko-słowackim uruchomiono rozwiązanie przejściowe dla rynku Intra-Day oparte na mechanizmie aukcji typu explicit.