Funkcjonowanie RB - Lista węzłów sieci dla potrzeb agregacji


Zestawienie zawiera specyfikację węzłów sieci przesyłowej, sieci 110 kV oraz średniego napięcia (SN) w stacjach 110 kV/SN dla potrzeb grupowania jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz sterowanych odbiorów energii w Jednostkach Grafikowych aktywnie uczestniczących w Rynku Bilansującym.

 

Link do zestawienia w formacie Excel: Lista węzłów sieci dla potrzeb agregacji