TESTOWY BILANS MOCY NETTO

 

Testowy bilans mocy będący przybliżeniem danych, które OSP będzie publikował od dnia 1 października 2020 r. na podstawie pkt. 16.3.1.1. Regulaminu Rynku Mocy.

Bilans mocy

 

Uwagi:

  • Zawarte w tabeli moce reprezentują wielkości średnie godzinowe netto.

  • Dyspozycyjność jednostek wytwórczych uwzględnia planowane ubytki mocy wynikające z przyczyn elektrownianych oraz sieciowych.

  • Zawarte w tabeli krajowe saldo wymiany międzysystemowej reprezentuje zagregowane plany wymiany międzysystemowej. Przyjęto następującą konwencję znaków: "+" oznacza import energii do Polski, "-" oznacza eksport energii z Polski.

  • Zawarta w tabeli nadwyżka mocy względem Zapotrzebowania sieci dotyczy rezerwy w JWCD cieplnych.