Z uwagi na niepoprawne działanie raportu „Prognozowane ceny i niezbilansowanie na RB”, do czasu usunięcia usterki zaleca się korzystanie z danych dostępnych na platformie informacyjnej ENTSO-E – raport pt. Imbalance.
Funkcjonowanie RB - Prognozowane ceny i niezbilansowanie na RB
v Prognozowane ceny i niezbilansowanie na RB
v Prognozowane ceny i niezbilansowanie na RB za okres
csv
ProgCROz Cena za niezbilansowanie dodatnie, szacowana cena CROz, wyznaczona w dobie n po zakończeniu godziny h zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r., w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej. Po zakończeniu procesów realizowanych na Rynku Bilansującym w dobie n prezentowana w tabeli cena nie podlega aktualizacji.
ProgCROs Cena za niezbilansowanie ujemne, szacowana cena CROs, wyznaczona w dobie n po zakończeniu godziny h zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r., w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej. Po zakończeniu procesów realizowanych na Rynku Bilansującym w dobie n prezentowana w tabeli cena nie podlega aktualizacji.
CROs- Cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE niższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
CROs+ Cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE wyższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
CROz- Cena rozliczeniowa odchylenia zakupu wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE niższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
CROz+ Cena rozliczeniowa odchylenia zakupu wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE wyższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
Niezbilansowanie Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem ZRB netto a energią zweryfikowaną, wyznaczona w dobie n po zakończeniu godziny h zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r., w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej. Wielkość w tabeli aktualizowana w wyniku procesów rozliczeń Rynku Bilansującego.
Godzina ProgCROs ProgCROz Niezbilansowanie
[PLN/MWh] [PLN/MWh] [MWh]
Utworzono: