Funkcjonowanie RB - Ceny i niezbilansowanie na RB
v Ceny i niezbilansowanie na RB
v Ceny i niezbilansowanie na RB za okres
csv
CROz Cena rozliczeniowa zakupu energii na rynek bilansujący, wyznaczona jako cena prognozowana w dobie n po zakończeniu godziny h, aktualizowana wielkościami wyznaczonymi w procesie rozliczeń Rynku Bilansującego.
CROs Cena rozliczeniowa sprzedaży energii z rynku bilansującego, wyznaczona jako cena prognozowana w dobie n po zakończeniu godziny h, aktualizowana wielkościami wyznaczonymi w procesie rozliczeń Rynku Bilansującego.
CROs- Cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE niższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
CROs+ Cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE wyższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
CROz- Cena rozliczeniowa odchylenia zakupu wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE niższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
CROz+ Cena rozliczeniowa odchylenia zakupu wyznaczona w dobie n-1 dla celów informacyjnych dla zapotrzebowania KSE wyższego o 5% od przyjętego w planie pracy KSE
Niezbilansowanie Od dnia 18.12.2019 r. – godzinowe wartości niezbalansowania wyznaczane zgodnie z Podręcznikiem procedur platformy ENTSO-E.
Godzina CROs CROz Niezbilansowanie
[PLN/MWh] [PLN/MWh] [MWh]
Utworzono: