Raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego
Poniżej prezentujemy mięsięczne raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz Rynku Bilansującego. Informujemy, że dane te mają charakter operatywny bez dokładności statystycznej.