Najważniejsze projekty

Obszar rynkowy

Market Coupling

PSE, wspólnie z partnerami działającymi w Polsce oraz w innych państwach europejskich, biorą aktywny udział w szeregu projektów, mających na celu uruchomienie i rozwój mechanizmów jednolitego łączenia rynków (Market Coupling):

  • Dnia Następnego - Single Day-Ahead Coupling (SDAC),
  • Dnia Bieżącego - Single Intraday Coupling (SIDC).

W obszarach SDAC i SIDC są prowadzone działania mające na celu zwiększenie ich zasięgu geograficznego, doskonalenie stosowanych mechanizmów oraz rozszerzanie funkcjonalności. Działania te obejmują m. in.: (i) wdrożenie w SIDC mechanizmu pozwalającego na wycenę transgranicznych zdolności przesyłowych – Intarday Auctions (IDA), (ii) wdrożenie 15-minutowych produktów handlowych - 15min Market Time Unit (15min MTU) w obszarach SDAC i SIDC, (iii) stopniowe wdrażanie mechanizmu Flow-Based w SIDC.

W celu zapewnienia przestrzeni do wymiany informacji i dyskusji – pomiędzy TSOs, NEMOs i Uczestnikami Rynku – najważniejszych zagadnień z obszaru projektowania, rozwoju, wdrażania i działania operacyjnego SDAC i SIDC powołano Market Coupling Consultative Group (MCCG). Spotkania grupy MCCG odbywają się cyklicznie, w ok. półrocznych odstępach.

 

Platformy wymiany energii bilansującej

PSE pracują aktywnie nad integracją rynków bilansujących w Europie, zgodnie z wytycznymi KE dotyczącymi bilansowania (ang. Electricity Balancing Guideline - EBGL), które przewidują wdrożenie czterech platform wymiany energii bilansującej:

  • Europejska platforma wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RR) – w ramach projektu wdrożeniowego TERRE;
  • Europejska platforma wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (mFRR) – w ramach projektu wdrożeniowego MARI;
  • Europejska platforma wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną  (aFRR) – w ramach projektu wdrożeniowego PICASSO;
  • Europejska platforma dla procesu kompensowania niezbilansowań (ang. imbalance netting) – w ramach projektu wdrożeniowego IGCC.

Działamy we wszystkich projektach wdrożeniowych platform bilansujących. Od lutego 2020 r. nasza spółka działa operacyjnie w plaformie IGCC.

Więcej informacji na stronie https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/

 

Obszar operacyjny

Synchronizacja Ukrainy i Mołdawii

PSE były zaangażowane w projekt rozszerzenia systemu Europy kontynentalnej o systemy Ukrainy  i Mołdawii od momentu uruchomienia prac w 2016.

16 marca 2022, tj. niecały miesiąc po inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, systemy Ukrainy i Mołdawii zostały awaryjnie zsynchronizowane z Europą kontynentalną.

W listopadzie 2023, po wypełnieniu przez ukraińskiego operatora systemu elektroenergetycznego Ukrenergo wszystkich zobowiązań organizacyjnych i formalnych zatwierdzona została stała praca systemu ukraińskiego w ramach systemu synchronicznego Europy kontynentalnej. Od początku 2024 Ukrenergo jest pełnym członkiem ENTSO-E.

 

Synchronizacja systemów państw bałtyckich

PSE są czynnie zaangażowane w proces rozszerzania systemu synchronicznego Europy kontynentalnej o systemy państw bałtyckich – Litwy, Łotwy oraz Estonii, które aktualnie pracują w ramach systemu IPS/UPS.

Prace zostały uruchomione w 2018 roku. Synchronizacja ma zostać przeprowadzona w roku 2025.