Aktualnie prowadzone projekty

 

NEDO

Projekt demonstracyjny NEDO obejmuje wdrożenie systemu Special Protection Scheme (SPS) na ograniczonym obszarze północnej części Polski wraz z magazynem energii elektrycznej. Koncepcja projektu powstała dzięki zaangażowaniu japońskiej agencji rządowej New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), która współfinansuje projekt.

Celem projektu jest przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną w sytuacji wystąpienia znaczącej generacji ze źródeł odnawialnych, w szczególności z farm wiatrowych. Ponadto projekt ma na celu przetestować we współpracy z ENERGA Wytwarzanie różne funkcjonalności magazynu energii elektrycznej, który będzie współpracował z jedną z farm wiatrowych tej firmy, w tym świadczenie usług systemowych oraz tzw. arbitraż cenowy.

Projekt powinien zakończyć się we wrześniu 2020 r. Po zakończeniu projektu demonstracyjnego zarówno system SPS jaki magazyn energii elektrycznej zostaną nieodpłatnie przekazane polskim podmiotom.

Obszar projektu NEDO

 

 

EU-SysFlex

„Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES” (EU-SysFlex)

http://eu-sysflex.com/

 

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020 i realizowany w ramach konsorcjum 33 partnerów z 15 krajów. Umowa konsorcjum została podpisana 4 września 2017 r., a projekt rozpoczął się w listopadzie 2017 r.

Celem realizacji projektu jest opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE (głównie określenie wymagań w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych) oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych.

 

YouTube: EU SysFlex project video (link)

 

W ramach pracy badawczej zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Zostaną także opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego działania nowych usług systemowych.

Zainteresowanym uzyskaniem szerszej wiedzy w zakresie realizacji projektu EU-SysFlex polecamy subskrypcję newsletter’a, której można dokonać pod niniejszym linkiem https://eusysflex.us2.list-manage.com/

 


Blog projektu: https://eusysflex.blogactiv.eu/

Podstrona projektu PSE: http://eu-sysflex.com/partners/polskie-sieci-elektroenergetyczne-operator-sa-pse/

Lista eventów powiązanych z SysFlex: https://docs.google.com

Wykonane produkty (raporty), których uczestnikiem były PSE: 2.1, 2.2, 2.3, 3.3

Dokumenty do pobrania ze strony projektu: http://eu-sysflex.com/documents/