Aktualnie prowadzone projekty

 

NEDO

Projekt demonstracyjny NEDO obejmuje wdrożenie systemu Special Protection Scheme (SPS) na ograniczonym obszarze północnej części Polski wraz z magazynem energii elektrycznej. Koncepcja projektu powstała dzięki zaangażowaniu japońskiej agencji rządowej New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), która współfinansuje projekt.

Z końcem września 2020 r. zakończyła się część projektu, której celem było przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu SPS realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną w sytuacji wystąpienia znaczącej generacji ze źródeł odnawialnych, w szczególności z farm wiatrowych. W listopadzie 2020 r. własność urządzeń systemu SPS została nieodpłatnie przeniesiona przez NEDO na PSE i tym samym projekt demonstracyjny w tej części został zakończony.

Obecnie testowane są we współpracy z ENERGA OZE S.A. różne funkcjonalności hybrydowego magazynu energii elektrycznej, który znajduje się na terenie farmy wiatrowej „Bystra” i będzie z nią współpracował. Przedmiotem testów są uzgodnione na początku projektu funkcjonalności wpisujące się w charakterystyki usług systemowych, funkcjonalności właściwe dla współdziałania z farmą wiatrową  oraz tzw. arbitraż cenowy.

Projekt zakończy się w II kwartale 2021 r.

Obszar projektu NEDO

 


EU-SysFlex

„Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES” (EU-SysFlex)

http://eu-sysflex.com/

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnego programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020 i realizowany w ramach konsorcjum 33 partnerów z 15 krajów. Umowa konsorcjum została podpisana 4 września 2017 r., a projekt rozpoczął się w listopadzie 2017 r.

Celem realizacji projektu jest opracowanie zasad zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego udziału generacji OZE (głównie określenie wymagań w zakresie modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych usług systemowych) oraz dokonanie analizy rozwiązań rynkowych wymaganych dla zapewnienia możliwości efektywnego pozyskania nowych usług systemowych. 

W ramach pracy badawczej zostały wykonane symulacje wprowadzenia nowych zasobów oraz nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Symulacje przeprowadzono w trakcie zrealizowanych w grudniu 2020 r. warsztatów on-line z wykorzystaniem rozbudowanego przez PSE Innowacje narzędzia Dispatcher Training Simulator. Udział w warsztatach wzięli: KU Leuven, VITO, IWES Fraunhofer, NCBJ oraz reprezentanci europejskich OSP i OSD.

W ramach projektu zostaną także opracowane zasady zarządzania przepływem informacji wymaganym dla zapewnienia efektywnego działania nowych usług systemowych.

Zainteresowanym uzyskaniem szerszej wiedzy z zakresu realizacji projektu EU-SysFlex polecamy subskrypcję newslettera, której można dokonać TUTAJ.

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

Wszelkie dokumenty do pobrania dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://eu-sysflex.com/documents/ 

Wykonane produkty (raporty), których uczestnikiem były PSE: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1.9, 5.2, 5.3

 

 

 


OneNet

“OSP – OSD – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation (OneNet)”

 

 

 

We wrześniu 2020 r PSE zostały jednym z uczestników międzynarodowego projektu „One Network for Europe” (OneNet), którego celem jest przetestowania wykorzystania zasobów elastyczności na potrzeby zarządzania systemem elektroenergetycznym. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie z unijnego programu Horizon 2020. W projekcie biorą udział przedstawiciele zarówno europejskich operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych, dostawców technologii, jak i jednostki badawcze i naukowe,
a za koordynację prac odpowiada Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT. Projekt ruszył w 1 października 2020 r. Realizacja projektu przewidziana jest na 36 miesięcy.

OneNet jest projektem demonstracyjnym w zakresie testowania rynkowego podejścia do budowania elastycznej sieci elektroenergetycznej poprzez świadczenie usług na rzecz OSD i OSP przez odbiorców i rozproszonych wytwórców oraz ich agregatorów. Testowane będą różne działania, które mogą być wykorzystane przez operatorów – zarówno OSD jak i OSP – do oddziaływania na sieć elektroenergetyczną w celu dostosowania sposobu jej pracy do zmieniających się warunków sieciowych i bilansowych. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i zarekomendowanie rozwiązań oraz mechanizmów, które umożliwią w przyszłości wykorzystanie zasobów elastyczności.

Kluczowym dla projektu elementem są testy rozwiązań opracowanych w ramach wdrożeń demonstracyjnych. Będą one polegać na implementacji platform informatycznych, wykorzystywanych przez uczestników rynku do świadczenia usług, które w razie potrzeb nabywane będą przez operatorów. Jeden z takich obszarów powstanie w Polsce. Budowa polskiego obszaru demonstracyjnego będzie realizowana przez konsorcjum polskich firm, w skład którego wchodzą:

  • ENERGA-OPERATOR S.A. – OSD oraz lider polskiego obszaru demonstracyjnego,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - OSP,
  • Enspirion Sp. z o.o.- Agregator,
  • PSE Innowacje Sp. z o.o. – jednostka badawcza,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych - jednostka badawcza,
  • Transition Technologies S.A. – dostawca rozwiązań informatycznych.

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

Strony internetowej projektu OneNet: https://onenet-project.eu/