Aktualnie prowadzone projekty

OneNet

“OSP – OSD – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generation (OneNet)”
 


 

We wrześniu 2020 r PSE zostały jednym z uczestników międzynarodowego projektu „One Network for Europe” (OneNet), którego celem jest przetestowanie wykorzystania zasobów elastyczności na potrzeby zarządzania systemem elektroenergetycznym. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie z unijnego programu Horizon 2020. W projekcie biorą udział przedstawiciele zarówno europejskich operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych, dostawców technologii, jak i jednostki badawcze i naukowe, a za koordynację prac odpowiada Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT. Projekt ruszył w 1 października 2020 r. Realizacja projektu przewidziana jest na 36 miesięcy.

OneNet to największy projekt badawczy w ramach programu Horyzont 2020 w dziedzinie integracji rynku OSP-OSD-konsument, angażujący bezprecedensową liczbę partnerów i krajów w celu stworzenia nowych synergii i nowych poziomów współpracy pomiędzy istotnymi europejskimi interesariuszami:

(455) OneNet | One Network for Europe - YouTube

OneNet jest projektem demonstracyjnym w zakresie testowania rynkowego podejścia do budowania elastycznej sieci elektroenergetycznej poprzez świadczenie usług na rzecz OSD i OSP przez odbiorców i rozproszonych wytwórców oraz ich agregatorów. Testowane będą różne działania, które mogą być wykorzystane przez operatorów – zarówno OSD jak i OSP – do oddziaływania na sieć elektroenergetyczną w celu dostosowania sposobu jej pracy do zmieniających się warunków sieciowych i bilansowych. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i zarekomendowanie rozwiązań oraz mechanizmów, które umożliwią w przyszłości wykorzystanie zasobów elastyczności.

Kluczowym dla projektu elementem są testy rozwiązań opracowanych w ramach wdrożeń demonstracyjnych. Będą one polegać na implementacji platform informatycznych, wykorzystywanych przez uczestników rynku do świadczenia usług, które w razie potrzeb nabywane będą przez operatorów. Jeden z takich obszarów powstanie w Polsce. Budowa polskiego obszaru demonstracyjnego będzie realizowana przez konsorcjum polskich firm, w skład którego wchodzą:

  • ENERGA-OPERATOR S.A. – OSD oraz lider polskiego obszaru demonstracyjnego,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - OSP,
  • Enspirion Sp. z o.o.- Agregator,
  • PSE Innowacje Sp. z o.o. – jednostka badawcza,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych - jednostka badawcza,
  • Transition Technologies S.A. – dostawca rozwiązań informatycznych.

Więcej informacji o pilotażach realizowanych w ramach klastra wschodniego znajdziecie pod linkiem: 

OneNet Eastern Demo Cluster presented by Primož Rušt (ELES) - YouTube

PSE zakończyły większość prac związanych z realizacją zadań z obszaru rynku i usług (WP2, WP3). Działania te miały na celu określenie usług i produktów mających wpływ na obecnie realizowane zadania związane z przygotowaniem demonstracji. Okres prowadzenia demonstracji rozpoczyna się planowo w  kwietniu 2022 i będzie trwać rok. Następnie rozpocznie się finalny etap projektu, który zostanie poświęcony na realizację działań związanych podsumowaniem i oceną uzyskanych wyników.

Wykonane produkty (raporty), których uczestnikiem były Spółki GK PSE: 

D2.1, D2.2, D3.1

 

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

Strony internetowej projektu OneNet: https://onenet-project.eu/

 

 

NEDO

Projekt demonstracyjny NEDO obejmował wdrożenie systemu Special Protection Scheme (SPS) na ograniczonym obszarze północnej części Polski wraz z magazynem energii elektrycznej. Koncepcja projektu powstała dzięki zaangażowaniu japońskiej agencji rządowej New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), która współfinansowała projekt.

Z końcem września 2020 r. zakończyła się część projektu, której celem było przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu SPS realizującego funkcję automatycznego odciążania sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia w wyniku wystąpienia zakłócenia w sieci. Eliminacja przeciążeń na elementach sieci odbywa się poprzez wykorzystanie farm wiatrowych oraz magazynów energii elektrycznej. W listopadzie 2020 r. własność urządzeń systemu SPS została nieodpłatnie przeniesiona przez NEDO na PSE i tym samym projekt demonstracyjny w tej części został zakończony.

We współpracy z ENERGA OZE S.A. przetestowano również funkcjonalności hybrydowego magazynu energii elektrycznej, który został wybudowany i przyłączony do wewnętrznej sieci farmy wiatrowej „Bystra”. Przedmiotem testów były uzgodnione na początku projektu funkcjonalności wpisujące się w dostępne na rynku usługi systemowe (regulacja wtórna), funkcjonalności właściwe dla współdziałania z farmą wiatrową oraz tzw. arbitraż cenowy. Projekt zakończył się w II kwartale 2021 r.

W okresie post-demonstracyjnym, który będzie trwał do końca I kwartału 2024 roku, PSE planują wykorzystywać operacyjnie magazyn energii elektrycznej wybudowany na FW Bystra oraz rozwijać system SPS w zakresie wyposażenia o dodatkowe funkcjonalności, które poza farmami wiatrowymi będą obejmowały również instalacje fotowoltaiczne. Umożliwią one służbom ruchowym OSP stosowanie nierynkowego mechanizmu redukcji farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych w sposób optymalny oraz bezpieczny dla sieci elektroenergetycznej. Nowe funkcjonalności systemu SPS będą obejmować swoim obszarem cały Krajowy System Elektroenergetyczny w szczególności sieć przesyłową oraz dystrybucyjną wysokiego napięcia.

Obszar projektu NEDO