Wykonanie obowiązków mocowych

Harmonogram składania oświadczeń o demonstracji

Terminy składania oświadczeń o demonstracji za poszczególne kwartały 2023 r.

  • 1. kw. 2023: 1 – 17 kwietnia 2023
  • 2. kw. 2023: 1 – 14 lipca 2023
  • 3. kw. 2023: 1 – 13 października 2023
  • 4. kw. 2023: 1 – 15 stycznia 2024

 

Jednostkowa stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego

Informacja o jednostkowej stawce kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązującej w danym roku dostaw jest dostępna na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Instrukcje

Subskrypcja informacji o okresie zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Subskrypcja informacji o okresach zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia (Wersja: 1.3)

Demonstracja

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego - demonstracja (Wersja: 1.1)

Testowy okres zagrożenia

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowy okres zagrożenia (Wersja: 1.2)

Okres zagrożenia

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia (Wersja: 1.0)

Raporty danych pomiarowych

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0)

Dokument potwierdzający poniesienie kosztów związanych z TOZ

Zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z testowym okresem zagrożenia

 

 

Narzędzia obliczeniowe

 

Jednostki fizyczne wytwórcze

Narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu (wersja: 1.0)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu

 

Jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Narzędzie umożliwiające wyznaczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego DSR (Plik umożliwia obliczenie wykonania dla doby, w której okres zagrożenia wystąpił więcej niż raz. Wersja: 1.1)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu DSR