Wykonanie obowiązku mocowego

Harmonogram składania oświadczeń o demonstracji

Terminy składania oświadczeń o demonstracji za poszczególne kwartały 2021 r.

  • 1. kw. 2021: 1 – 15 kwietnia 2021
  • 2. kw. 2021: 1 – 14 lipca 2021
  • 3. kw. 2021: 1 – 14 października 2021
  • 4. kw. 2021: 1 – 17 stycznia 2022

 

Instrukcje

 

Subskrypcja informacji o okresie zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Subskrypcja informacji o okresach zagrożenia oraz powiadomień o testowym okresie zagrożenia (Wersja: 1.3)

 

Demonstracja

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego - demonstracja (Wersja: 1.1)

 

Testowy okres zagrożenia

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowy okres zagrożenia (Wersja: 1.2)

 

Okres zagrożenia

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia (Wersja: 1.0)

 

Raporty danych pomiarowych

Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0)

 

Dokument potwierdzający poniesienie kosztów związanych z TOZ

Zalecenia dotyczące sporządzenia dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów związanych z testowym okresem zagrożenia

 

 

Narzędzia obliczeniowe

 

Jednostki fizyczne wytwórcze

Narzędzie umożliwiające obliczenie wielkości mocy dostarczonej do systemu (wersja: 1.0)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu

 

Jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Narzędzie umożliwiające wyznaczenie wielkości wykonania obowiązku mocowego DSR (wersja: 1.0)

Przykład obliczenia wielkości mocy dostarczonej do systemu DSR