RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej

 

2022
  cena [zł/MWh] data publikacji różnica skorygowanej RCEm
od poprzednio obliczonej ceny [%]
czerwiec
RCEm 659,29 11.07.2022 -
skorygowana RCEm* 648,16 11.08.2022 -1,69
skorygowana RCEm* 656,04 11.10.2022 1,22
lipiec
RCEm 799,79 11.08.2022 -
skorygowana RCEm* 796,27 11.09.2022 -0,44
sierpień
RCEm 1023,42 11.09.2022 -
skorygowana RCEm* 1019,06 11.10.2022 -0,43
wrzesień
RCEm 711,92 11.10.2022 -
skorygowana RCEm* 710,03 11.01.2023 -0,27
październik
RCEm 577,24 11.11.2022 -
skorygowana RCEm* 576,35 11.12.2022 -0,15
skorygowana RCEm* 575,48 11.02.2023 -0,15
listopad
RCEm 703,81 11.12.2022 -
skorygowana RCEm* 705,20 11.01.2023 0,2
skorygowana RCEm* 701,67 11.03.2023 -0,5
grudzień
RCEm 716,80 11.01.2023 -
skorygowana RCEm* 728,20 11.02.2023 1,59
2023
  cena [zł/MWh] data publikacji różnica skorygowanej RCEm
od poprzednio obliczonej ceny [%]
styczeń
RCEm 596,56 11.02.2023 -
skorygowana RCEm* - - -
luty
RCEm 667,59 11.03.2023 -
skorygowana RCEm* - - -

 

* możliwość korygowania RCEm wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy