Redystrybucja przychodów wynikających z SDAC

Finalne wartości przychodu z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego na granicach PSE.

Po uruchomieniem mechanizmu Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego w ramach projektu Interim Market Coupling, przychód z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego (ang. Congestion Income) na granicach Polska-Litwa, Polska-Szwecja, Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Słowacja jest redystrybuowany pomiędzy OSP z tych granic w celu uniknięcia ujemnej wartości Congestion Income dla któregokolwiek OSP dla poszczególnej godziny (ang. Market Time Unit, MTU) oraz w celu uwzględnienia w rozliczeniach wszystkich rynkowych przepływów energii, w tym przepływów tranzytowych. W związku z powyższym, finalne wartości Congestion Income, po uwzględnieniu redystrybucji pomiędzy OSP dla każdej godziny (MTU) w danym miesiącu, są publikowane na stronie PSE.

 

2022:

styczeń | luty | marzec |

 

2021:

czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik listopad | grudzień