Redystrybucja przychodów wynikających z SDAC

Redystrybucja przychodów wynikających z SDAC od startu projektu CORE Flow-Based Market Coupling.

Redystrybucja przychodu z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego na granicach SE4-PL, LT-PL oraz granicach wewnątrz regionu wyznaczania zdolności CORE

Przychód z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego (ang. Congestion Income) na granicach Polska-Litwa, Polska-Szwecja oraz wyznaczany zgodnie z metodą z art. 73 Rozporządzenia Komisji (UE) na granicach wewnątrz regionu wyznaczania zdolności CORE jest redystrybuowany pomiędzy OSP z powyższych granic. Redystrybucja jest przeprowadzana w cyklach miesięcznych w celu zapewnienia, że finalna wartość Congestion Income nie jest zakłócona przez przepływy niezgodne z różnicami cenowymi, wynikającymi ze stosowania ograniczeń alokacji przez PSE. W związku z powyższym, finalne wartości Congestion Income, po uwzględnieniu redystrybucji pomiędzy OSP dla każdej godziny (MTU) w danym miesiącu, są publikowane na stronie PSE.

 

2024:

styczeń luty | marzec kwiecień | maj

 

2023:

styczeń | luty marzec | kwiecień | maj czerwiec | lipiec sierpień wrzesieńpaździerniklistopad | grudzień

 

2022:

9-30 czerwca | lipiec | sierpień | wrzesień| październik | listopad | grudzień

 

Redystrybucja przychodów wynikających z SDAC w okresie obowiązywania projektu Interim Market Coupling

Finalne wartości przychodu z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego na granicach PSE.

Po uruchomieniem mechanizmu Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego w ramach projektu Interim Market Coupling, przychód z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego (ang. Congestion Income) na granicach Polska-Litwa, Polska-Szwecja, Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Słowacja był redystrybuowany pomiędzy OSP z tych granic w celu uniknięcia ujemnej wartości Congestion Income dla któregokolwiek OSP dla poszczególnej godziny (ang. Market Time Unit, MTU) oraz w celu uwzględnienia w rozliczeniach wszystkich rynkowych przepływów energii, w tym przepływów tranzytowych. W związku z powyższym, finalne wartości Congestion Income, po uwzględnieniu redystrybucji pomiędzy OSP dla każdej godziny (MTU) w danym miesiącu, były publikowane na stronie PSE.

 

2022:

styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | 1-8 czerwca

 

2021:

czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik listopad | grudzień