Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych NN, poświadczenie doświadczenia w zakresie projektowania przebudów linii elektroenergetycznych NN

Informujemy, iż opiniowanie możliwości sytuowania nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących obiektów, jak również zmiany zagospodarowania terenu w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych NN stanowiących własność PSE S.A., tj. o napięciu 220 kV, 400 kV i 750 kV w szczególności dotyczące:

 • wydania warunków/uzgodnienia lokalizacji nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących obiektów,
 • wydania warunków/uzgodnienia lokalizacji projektowanych turbin wiatrowych w pobliżu linii elektroenergetycznych NN,
 • wydania warunków usunięcia kolizji  z liniami elektroenergetycznymi NN,
 • wydania warunków BHP przy pracach w pobliżu linii elektroenergetycznych NN,

odbywa się za pośrednictwem korespondencji listownej. W celu uzyskania uzgodnienia/warunków należy wypełnić wniosek o uzgodnienie branżowe i złożyć korespondencyjnie wraz ze wskazanymi dokumentami (formularz jest dostępny tutaj).

Korespondencję, o której mowa powyżej, prosimy kierować do właściwych zamiejscowych komórek organizacyjnych Spółki, tj.:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa (nieruchomości położone w województwie mazowieckim, łódzkim i podlaskim);
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom (nieruchomości położone w województwie świętokrzyskim, mazowieckim, podkarpackim i lubelskim);
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Katowicach, ul. Jordana 25, 40-056 Katowice (nieruchomości położone w województwie śląskim, opolskim i małopolskim);
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań (nieruchomości położone w województwie zachodnio-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim);
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 16, 85-950 Bydgoszcz (nieruchomości położone w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim).

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć oraz obszarów działalności dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/dane-systemowe/praca-kse/informacje-ogolne/schemat-sieci

PSE S.A. informuje, że przygotowanie dokumentacji na potrzeby wydania ww. warunków, opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja usunięcia kolizji odbywają się staraniem i na koszt Inwestora.

Warunki oceny, że dany podmiot posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie projektowania przebudowy linii przesyłowych 220 kV i 400 kV w celu usunięcia kolizji z inwestycją osoby trzeciej (dostępne są tutaj).

Dodatkowe informacje na temat uzgodnień, wydania warunków, pomoc w przyporządkowaniu linii do właściwego biura można uzyskać pod nr telefonów:

 • 52 375 16 01 – Bydgoszcz
 • 32 257 80 01 – Katowice
 • 61 861 16 01 – Poznań
 • 48 366 06 01 – Radom
 • 22 690 96 01 – Warszawa