Techniczne Standardy Systemów

 

Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI)

TSSI stanowi opis technicznych wymagań dla systemów informatycznych użytkowników do przyłączenia ich do CSIRE.

 

Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) - wersja obowiązująca od 01.06.2024 r.

 

Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) - wersja obowiązująca od 01.08.2024 r.

 

Archiwum: 

Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) - poddane konsultacjom (20.12.2023)

 

 

 

Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS)

TSPS stanowi opis działań organizacyjnych oraz scenariuszy testowych wymaganych do realizacji w celu przyłączenia systemów informacyjnych do CSIRE.

 

Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) - wersja obowiązująca od 01.06.2024 r.

 

Archiwum: 

Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) - poddane konsultacjom (05.01.2024)

 

 

Testy techniczne

Lista podmiotów, które ukończyły testy:

 

Lp. Nazwa podmiotu Data zakończenia
1.

ENERGA-OPERATOR SA

26.02.2024

2.

Savangard sp. z o.o.

04.04.2024

3.

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

23.04.2024
4. Transition Technologies–Systems Sp. z o. o 08.05.2024
5. Asseco Poland S.A. 21.05.2024
6. EBICOM Sp. z o.o.  27.05.2024
7. Sygnity S.A. 28.05.2024
8. X-Code Sp. z o.o. 06.06.2024
9. INNSOFT Sp. z o.o 10.06.2024
10. Stoen Operator 18.06.2024
11. Evolution System Sp. z o.o. 07.07.2024