Miesięczne zdolności przesyłowe

Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

 

październik
2023
PL - DE/CZ/SK
(eksport)
[MW]
DE/CZ/SK-PL
(import)
[MW]
Przyczyny ograniczeń
(planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****
Data TRM NTC ATC* ZPO** AAC*** TRM NTC ATC* ZPO** AAC*** Eksport Import
2023-10-01 1000 600 600 0 0 1100 400 400 0 0 VARI-SUCA HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-02 1000 600 600 0 0 1100 0 0 0 0

VARI-SUCA,

KRI-LEM t1
HRD-HBM, OSR‑KRM, MIK-PAS
2023-10-03 1000 600 600 0 0 1100 400 400 0 0

VARI-SUCA,

KRI-LEM t1
HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-04 1000 600 600 0 0 1100 400 400 0 0

VARI-SUCA,

KRI-LEM t2
HRD-HBM, OSR‑KRM, MIK-AT1
2023-10-05 1000 600 600 0 0 1100 400 400 0 0

KRI-LEM t2

HRD-HBM, OSR‑KRM, MIK-AT2
2023-10-06 1000 700 700 0 0 1100 400 400 0 0   HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-07 1000 700 700 0 0 1100 400 400 0 0   HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-08 1000 700 700 0 0 1100 400 400 0 0   HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-09 1000 700 700 0 0 1100 400 400 0 0   HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-10 1000 700 700 0 0 1100 400 400 0 0   HRD-HBM, OSR‑KRM
2023-10-11 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-12 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-13 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-14 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-15 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-16 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-17 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-18 1000 500 500 0 0 1100 600 600 0 0 BUJ-LIS HRD-HBM
2023-10-19 1000 500 500 0 0 1100 600 600 0 0 BUJ-LIS HRD-HBM
2023-10-20 1000 500 500 0 0 1100 600 600 0 0 BUJ-LIS HRD-HBM
2023-10-21 1000 500 500 0 0 1100 600 600 0 0 BUJ-LIS HRD-HBM
2023-10-22 1000 500 500 0 0 1100 600 600 0 0 BUJ-LIS HRD-HBM
2023-10-23 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-24 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-25 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-26 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-27 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-28 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0

 

HRD-HBM
2023-10-29 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-30 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
2023-10-31 1000 700 700 0 0 1100 600 600 0 0   HRD-HBM
 

*  Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne). 

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 17% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe. 
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.

 

Archiwum

Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2022

Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2021 
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2021

Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2020

Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2019

Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2018


Archiwum prognoz w okresach tygodniowych (2007 - 2022)