Kody EIC

Kody EIC (ang. Energy Identification Codes) wykorzystywane są do identyfikacji podmiotów, obiektów i obszarów w elektronicznej wymianie danych.

Kod EIC jest podstawowym identyfikatorem Użytkowników profesjonalnych CSIRE, Użytkowników uprawnionych oraz Nadawców fizycznych. Posiadanie tego kodu przez podmiot rynkowy jest niezbędne m.in. do zawarcia Umowy CSIRE oraz przystąpienia do procesu migracji danych.

 

Jakie informacje zawiera Kod EIC

Istniejące Kody EIC

 

Aktualne informacje na temat kodów EIC wraz z NIP podmiotów, dla których został on nadany, znajdują się na stronie internetowej https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/eic-approved-codes/.

 

Nadawanie nowych kodów EIC

Procedura nadawania kodów EIC oraz wzory potrzebnych dokumentów znajdą Państwo na stronie Biura Kodów EIC w PSE.

OIRE rekomenduje korzystanie z elektronicznej wersji wniosku o nadanie Kodu EIC oraz podpisanie go elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Przykłady poprawnie uzupełnionych wniosków o nadanie kodu EIC dla podmiotów detalicznego rynku energii

 

Kod EIC OIRE

OIRE posiada następujący kod EIC:
EIC CODE: 19VPL-348177312M
DISPLAY NAME: PL_DATA_HUB
NAME: Centralny System Inf. Rynku Energii / Operator Inf. Rynku Energi
FUNCTION: IT-system
 

Materiał pomocniczy

Prezentacja o celowości i sposobie postępowania z Kodem EIC

Kody EIC jako identyfikator w CSIRE i procesie migracji