Okresy przywołania na rynku mocy

Informacje o ogłoszonych okresach przywołania na rynku mocy można znaleźć pod adresem:

https://purm.pse.pl/

 

Lp. Doba
okresu przywołania na rynku mocy
Godzina
okresu przywołania na rynku mocy
POP PRM WNJRM ΣOMn URJRM αSOM
MW MW MW MW MW -
1. 23.09.2022 19:00 - 20:00 20 586,017 2 033,433 2 822,835 23 311,796 0,000 0,8492102024
2. 23.09.2022 20:00 - 21:00 20 345,013 1 994,504 2 679,479 23 311,796 0,000 0,8433514947

 

Opis publikowanych wielkości:
 

POP - średnie prognozowane zapotrzebowanie sieci w danym okresie przywołania

PRM - wymagana w danym okresie przywołania nadwyżka mocy, określona zgodnie z postanowieniami IRiESP, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 ustawy Prawo energetyczne

WNJRM - średnia prognozowana moc dostarczana do sieci w danym okresie przywołania przez zasoby wytwórcze nieobjęte obowiązkami mocowymi

ΣOMn - suma obowiązków mocowych wszystkich jednostek rynku mocy objętych obowiązkami mocowymi w danym okresie przywołania

URJRM - suma niedyspozycyjności jednostek rynku mocy w danym okresie przywołania, wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt 16.6 Regulaminu Rynku Mocy

αSOM - współczynnik określający w danym okresie przywołania wielkość skorygowanego obowiązku mocowego w odniesieniu do obowiązku mocowego, wyznaczony zgodnie ze wzorem:min {1, (POP + PRM - WNJRM )/(ΣOMn - URJRM)}