Core FB MC

Projekt Core Flow-Based Market Coupling promuje rozwój i wdrożenie łączenia rynków energii w oparciu o rozpływy energii elektrycznej w całym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core) w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Single Day-Ahead Coupling – SDAC). Region Core obejmuje granice obszarów rynkowych między następującymi państwami członkowskimi UE: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Core FB MC - najczęściej zadawane pytania

Aktualności dotyczące Core FB MC:

31.05.2022 - Potwierdzony termin planowanego uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core

11.05.2022 - Działania wyjaśniające przyczyn decouplingu, do którego doszło w ramach SDAC 10.05.2022 r.

21.04.2022 - Nowy termin uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core

08.04.2022 - Informacja o przesunięciu terminu uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling

14.02.2022 - Webinar na temat FB MC 23.03.2022

20.01.2022 - Informacja o postępie w testach w ramach FB MC oraz nowa data uruchomienia mechanizmu

19.11.2021 - Informacja o przesunięcie terminu uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling

18.10.2021 - Warsztat na temat Core FB MC

17.04.2019 - Opracowanie projektu wdrożeniowego Core FB MC

13.11.2020 - Start of publication of Core flow-based day-ahead capacity calculation data and market coupling simulation results, and updated project planning