Rejestracja w Portalu Partnera Biznesowego

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego (Regulamin), rejestracja konta Użytkownika, w tym m.in. nadanie uprawnień do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (ABPB) oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego dostępnego pod adresem strony internetowej: https://ppb.pse.pl, zostały szczegółowo opisane ww. Regulaminie oraz Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego (Podręcznik Użytkownika).

Przydatne linki: