Biuro Kodów EIC

Informacje ogólne

Kody EIC (ang. Energy Identification Coding scheme) wykorzystywane są do identyfikacji podmiotów, obiektów i obszarów w elektronicznej wymianie danych na międzynarodowym rynku energii. Standard kodyfikacji kodów EIC został opracowany przez Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E).

Kody nadawane są przez Centralne Biuro Kodów EIC (prowadzone przez ENTSO-E) oraz Lokalne Biura Kodów EIC w poszczególnych krajach. W Polsce Lokalne Biura Kodów EIC prowadzone są przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (numer identyfikacyjny 19) dla rynku energii elektrycznej oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (numer identyfikacyjny 53) dla sektora gazu.

Kod EIC składa się z 16 znaków. Pierwsze 2 znaki to numer identyfikujący biuro kodów. Trzeci znak wskazuje typ kodu, np. X – dla uczestnika rynku energii, Y – dla obszaru, W – obiekt elektroenergetyczny itd. Następne 12 znaków to unikalny identyfikator kodu EIC (znaczący lub nieznaczący ciąg znaków). Na końcu kodu EIC znajduje się znak kontrolny generowany wg określonego algorytmu (zobacz także program EIC Check Digit Calculator).

Przykładowe kody EIC przydzielone podmiotom działających na rynku energii wyglądają następująco:

Slovenské Elektrárne, a.s:


Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.:


Entrade Hungary Kereskedelmi Kft.:

 

Kody EIC nadawane są przez Lokalne Biuro Kodów EIC na podstawie wypełnionego wniosku (link do szablonu poniżej). Rekomendowane jest korzystanie z elektronicznej wersji wniosku, który po opatrzeniu podpisem kwalifikowanym należy wysłać na adres: BiuroKodowEIC@pse.pl. Dopuszczalne jest również użycie wersji papierowej wniosku, którą należy dostarczyć tradycyjną pocztą lub kurierem na adres Biura Kodów EIC.

 

Zobacz więcej:

ENTSO-E - Energy Identification Codes (EICs)
Lista kodów EIC nadanych przez Polskie Biuro Kodów EIC prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Pełna lista kodów EIC wydanych uczestnikom europejskiego rynku energii
Program do generowania oraz weryfikacji kodu EIC (EXE)

 

Zadania polskiego Biura Kodów

Do zadań polskiego Biura Kodów należy:

  • informowanie uczestników rynku energii o projekcie EIC,
  • weryfikowanie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami wg podręcznika EIC Reference Manual opublikowanego na stronie internetowej Centralnego Biura Kodów EIC prowadzonego przez Sekretariat ENTSO-E,
  • zapewnienie unikalności nadawanych kodów EIC,
  • rejestracja i zarządzanie kodami EIC w lokalnej i centralnej bazie danych,
  • publikowanie kodów EIC wydanych przez Polskie Biuro Kodów EIC prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Zobacz więcej:

Wniosek o nadanie kodu EIC typu X
Wniosek o nadanie kodu EIC typu W

 

Dane kontaktowe

Biuro Kodów EIC

Departament Zarządzania Systemem
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: +48 22 242 16 42

e-mail: BiuroKodowEIC@pse.pl