Biuro Kodów EIC

W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Europie nastąpił znaczny wzrost liczby transakcji wymiany międzysystemowej oraz wzrost liczby podmiotów biorących udział w tej wymianie. W celu poprawienia jakości obsługi tych transakcji Operatorzy Systemów Przesyłowych podjęli działania dla usprawnienia wymiany danych. Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych...

Więcej...

Kod EIC składa się z 16 znaków. Pierwsze 2 znaki określają biuro kodów. Trzeci znak wskazuje, typ kodu np.: X – dla uczestnika rynku energii, Y – dla obszaru regulacyjnego itd. Następne 12 znaków identyfikuje dany podmiot, którego kod dotyczy. Ostatni znak stanowi znak kontrolny. Przykładowe kody EIC przydzielone podmiotom działających na europejskim rynku energii wyglądają...

Więcej...

Informowanie Uczestników Wymiany Międzysystemowej o projekcie EIC. Rejestracja nowych Uczestników Wymiany Międzysystemowej w lokalnej bazie danych. Weryfikacja oraz przekazywanie wydanych kodów EIC do centralnego Biura Kodów ENTSO-E. Publikowanie kodów EIC wydanych przez Polskie Biuro Kodów EIC prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Więcej...

Poniżej znajduje się program do generowania znaku kontrolnego kodu EIC. Znak ten tworzony jest na podstawie pierwszych 15 znaków bazując na specjalnym algorytmie kontrolnym. Dodatkowo program umożliwia weryfikację całego 16 znakowego kodu zgodnie z algorytmem dla znaku kontrolnego. Narzędzie to może ułatwić Uczestnikom Wymiany Międzysystemowej wybór kodu EIC zgodnie z ich preferencjami. Program do generowania oraz...

Więcej...

Polskie Biuro Kodów EIC Departament Zarządzania Systemem Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna tel.: +48 22 242 16 42 fax: +48 22 242 10 33 e-mail: BiuroKodowEIC@pse.pl

Więcej...