Standardy Wymiany Informacji

Jednym z kluczowych zadań OIRE jest opracowanie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”), określających m.in. sposób realizacji procesów rynku energii oraz zawartość powiązanych z nimi komunikatów.

PSE S.A. opracowały projekt przedmiotowego dokumentu uwzględniając przy jego tworzeniu treść nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, powiązane z nią projekty rozporządzeń, wyniki prac realizowanych przez Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, jak również wyniki ustaleń poczynionych w ramach powołanych przez PSE S.A. grup roboczych, których członkami są kluczowi przedstawiciele rynku energii w Polsce.

SWI zostały oparte o międzynarodowy standard ebIX® (opracowany w ramach organizacji European forum for energy Business Information eXchange) i bazują na rozwiązaniach dwóch analogicznych projektów prowadzonych przez Elhub (Norwegia) oraz FinGrid (Finlandia), z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku energii.

Prezentowana wersja SWI 3.1 (projekt) nie obejmuje swoim zakresem kwestii związanych z zasileniem CSIRE danymi inicjalnymi (tzw. migracją danych). Dokument nie stanowi ostatecznego materiału i podlega aktualizacjom oraz rozbudowie.

Wszelkie treści zawarte w dokumencie SWI (obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochronnymi. PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

 

Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Załączniki do projektu SWI