Standardy Wymiany Informacji

Jednym z kluczowych obowiązków OIRE jest opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Pełnienie roli OIRE zostało powierzone PSE w ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami. SWI stanowi dokumentację, która szczegółowo opisuje procesy rynku energii, sposób ich realizacji oraz zakres wymienianych przez uczestników rynku – za pośrednictwem CSIRE – informacji.     

Projekt SWI był tworzony z uwzględnieniem:

  • obowiązujących przepisów prawa, treści Ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz powiązanych z nią projektów rozporządzeń;
  • wyników prac i uzgodnień dokonanych pomiędzy PSE, a kluczowymi przedstawicielami rynku energii elektrycznej, do których należą m.in. przedstawiciele OSD zrzeszeni w ramach PTPiREE (Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej), sprzedawcy energii zrzeszeni w ramach TOE (Towarzystwa Obrotu Energią), reprezentantami  Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Głównego Urzędu Miar;
  • standardu ebIX® (standard opracowany w ramach European Forum for Energy Business Information eXchange);
  • rozwiązań dotyczących dwóch analogicznych projektów europejskich prowadzonych przez Elhub (Norwegia) oraz FinGrid (Finlandia);
  • obecnie funkcjonujących procesów rynku energii.

SWI nie obejmują swoim zakresem kwestii związanych z zasileniem CSIRE danymi inicjalnymi (tzw. migracją danych). Dokument nie stanowi ostatecznego materiału i podlega aktualizacjom oraz rozbudowie.

Wszelkie treści zawarte w dokumencie SWI (obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochronnymi. PSE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

 

Standardy Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (projekt) - wersja 4.0 (24 maja 2021 r.)

 

Archiwum