Interim MC

Celem projektu jest połączenie obszaru 4M MC (Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja) z europejskim obszarem MRC poprzez wprowadzenie alokacji zdolności przesyłowych typu implicit opartej na metodzie NTC (2) na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Realizacja projektu będzie oznaczać wdrożenie mechanizmu Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling tzw. SDAC) w 23 państwach Europy.

Aktualności dotyczące projektu Interim MC:

17.06.2021 - Mechanizm Interim Coupling już działa

28.05.2021 - Testy w ramach SDAC zakończone sukcesem

18.03.2021 - Updated test planning of the DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) Project

02.02.2021 -  Pomyślne rozpoczęcie wspólnych regionalnych testów projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)

13.11.2020 - Current status of the DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) Project

11.09.2020 - Current status of the DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) Project

13.06.2019 - Opracowanie przejściowego modelu łączenia rynków w Europie Środkowej (projekt DE-AT-PL-4M MC)