Techniczne standardy komunikacji biznesowej CSIRE

Techniczne standardy komunikacji biznesowej CSIRE (zwane dalej TSKB) precyzują wymagania techniczne i biznesowe dla procesów rynku energii i wymiany informacji rynku energii realizowanych za pośrednictwem CSIRE. Na TSKB składają się dokumenty takie jak:

1) Zakres informacyjny komunikatów CSIRE

Dokument obejmuje spis i zawartość wszystkich komunikatów przekazywanych przez podmioty komunikujące się za pośrednictwem CSIRE oraz udostępniane tym podmiotom przez OIRE we wszystkich kontekstach biznesowych opisanych w SWI. Zawiera również charakterystykę punktu pomiarowego, listy wartości atrybutów, ich opis, przykłady i warunki ich podania oraz kody błędów zwracane przez OIRE w odpowiedzi na komunikat przychodzący do systemu, którego status weryfikacji przez OIRE jest negatywny.

2) Macierz następstw

Dokument przedstawia zależności pomiędzy procesami biznesowymi w kontekście uruchomienia procesu rynku energii w wyniku działania lub pozytywnego zakończenia innego procesu rynku energii.

3) Macierz priorytetyzacji

Dokument obejmuje zależności logiczne występujące pomiędzy każdą parą procesów rynku energii w możliwych wariantach (kontekstach) czasowych. Obrazuje przypadki, w których przebieg jednego procesu rynku energii może wpływać na możliwość realizacji innego procesu rynku energii.

4) Schematy XSD

Schematy XSD stanowią przykłady szablonów komunikatów zgodne ze standardem XML, które są wymieniane za pośrednictwem CSIRE.

 

Standardy techniczne komunikacji biznesowej (projekt) - wersja 5.2 (11 maja 2022 r.)

Uwaga! Techniczne standardy komunikacji biznesowej w wersji 5.2. podlegają konsultacjom publicznym. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Archiwum