Plan uruchomienia Procesów Rynku Energii

Plan uruchomienia Procesów Rynku Energii (PRE) to dokument opisujący ciąg działań, które muszą zostać zrealizowane przez Użytkowników profesjonalnych, Użytkowników uprawnionych, Nadawców Fizycznych oraz OIRE aby mogli rozpocząć realizację nowego modelu wymiany informacji na rynku energii elektrycznej.   

Swoim zakresem obejmuje trzy podstawowe fazy działań: 

  • Przygotowanie, czyli realizacja wszystkich zadań przygotowawczych wymaganych do Uruchomienia produkcyjnego PRE, 
  • Uruchomienie produkcyjne PRE, czyli  uruchomienie wymiany informacji rynku energii pomiędzy Użytkownikami systemu elektroenergetycznego zgodnie z SWI, 
  • Stabilizacja CSIRE, czyli potwierdzenie prawidłowego działania procesów rynku energii lub wymiany informacji rynku energii oraz obsługi ewentualnych sytuacji niestandardowych. 

Niniejszy dokument będzie aktualizowany w oparciu o doświadczenia oraz nabywaną wiedzę, wynikające z prac projektowych nad Uruchomieniem produkcyjnym PRE, jak również wnioski i potrzeby zgłaszane przez Użytkowników profesjonalnych.