Aktualności OIRE

11 maja 2022, 11:51

PSE S.A., jako Operator Informacji Rynku Energii, przystępują do konsultacji projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej CSIRE. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r. Konsultacje Techniczne standardów komunikacji biznesowej (dalej „TSKB”) są kolejnym krokiem w procesie konsultacji zasad funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). TSKB precyzują wymagania techniczne i...

Więcej...

10 maja 2022, 17:38

PSE S.A., jako Operator Systemu Informacji Rynku Energii, rozpoczęły publiczne konsultacje projektu „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii”...

Więcej...

25 kwietnia 2022, 11:08

OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych, które uczestnicy rynku mają dostarczyć CSIRE. Najważniejsze zmiany w dokumencie: aktualizacja diagramu wysokopoziomowej struktury danych podlegających migracji (model HLD), dodanie nowych sekcji dla paczki Obiekt pomiarowy, np. Wspólnota prosumencka, Beneficjent systemu wsparcia i inne, aktualizacja nazw...

Więcej...

19 kwietnia 2022, 14:13

OIRE opublikował aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj .

Więcej...

12 kwietnia 2022, 11:02

Operator Informacji Rynku Energii rozpoczął publikację ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 4b ust. 4 ustawy o OZE, tj. rynkowej ceny energii elektrycznej oraz wyniki sesji notowań rynku dnia następnego w systemie kursu jednolitego , które zawierają dane, o których mowa w art. 11zb ust. 6 ustawy Prawo Energetyczne. Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej , o której mowa w art. 4b ust. 6 ustawy o...

Więcej...

31 marca 2022, 10:31

Operator Informacji Rynku Energii odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.1 została opublikowana. Najnowsze SWI w wersji 5.1 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”). Dokumentację zaktualizowano w oparciu o zmiany w przepisach...

Więcej...

4 lutego 2022, 11:39

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 r., pod poz. 234 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii, które umożliwi wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Rozporządzenie zawiera m.in. wykaz i sposób realizacji procesów rynku energii elektrycznej prowadzonych za pośrednictwem CSIRE. Wszystkie procesy i wymagania są...

Więcej...

28 grudnia 2021, 09:56

Przygotowanie danych inicjalnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu migracji danych i uruchomienia CSIRE. Za dostarczenie danych do migracji odpowiedzialni są uczestnicy rynku, którym działanie to pozwoli: odpowiednio przygotować dane źródłowe, zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane, ...

Więcej...

23 grudnia 2021, 12:51

OIRE opracował Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii umożliwiający uczestnikom rynku energii zaplanowanie działań, do których są zobowiązani, w związku z budową i uruchomieniem CSIRE. Plan wdrożenia CSIRE uwzględnia terminy określone w Ustawie, przedstawia proces opracowania i uzgodnień dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE oraz proces migracji...

Więcej...

21 grudnia 2021, 10:51

Operator Informacji Rynku Energii, którego rolę pełnią PSE S.A., odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.0 została opublikowana. Najnowsze SWI w wersji 5.0 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”). Dokumentację zaktualizowano w...

Więcej...

5 października 2021, 15:24

Zakończono kwalifikację podmiotów do złożenia ofert wstępnych w postępowaniu przetargowym na wykonanie systemu CSIRE. Do tego etapu zaproszono następujących wykonawców: Wykonawca 1: 1. Lider Konsorcjum: Atende S.A., Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa 2. Atende Industries sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa 3. A2 Customer Care sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław Wykonawca 2: Accenture Sp....

Więcej...

21 września 2021, 13:49

Uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii wymaga współpracy pomiędzy Operatorem Informacji Rynku Energii a podmiotami profesjonalnymi funkcjonującymi na detalicznym rynku energii elektrycznej. Prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne oraz wypracowaniem funkcjonalności projektowanej bazy danych były prowadzane od 2019 roku. Na obecnym etapie realizacji systemu, PSE sformułowały „Zasady współpracy przy...

Więcej...

5 lipca 2021, 11:39

3 lipca br. w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora Informacji Rynu Energii (OIRE). Funkcję tę pełnić będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które jako OIRE wdrożą, a następnie będą administrować Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje rynku...

Więcej...

5 maja 2021, 12:05

W myśl projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne są wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), który utworzy i będzie nadzorował Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone i przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za...

Więcej...

30 grudnia 2020, 11:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły postępowanie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej wraz z usługami wspierającymi. Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 29.01.2021 r. do godz. 10:00 (termin ten może ulec przesunięciu). Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (opublikowany 4.12.2020 r. na stronach Sejmu...

Więcej...