Aktualności OIRE

5 października 2021, 15:24

Zakończono kwalifikację podmiotów do złożenia ofert wstępnych w postępowaniu przetargowym na wykonanie systemu CSIRE. Do tego etapu zaproszono następujących wykonawców: Wykonawca 1: 1. Lider Konsorcjum: Atende S.A., Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa 2. Atende Industries sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa 3. A2 Customer Care sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław Wykonawca 2: Accenture Sp....

Więcej...

21 września 2021, 13:49

Uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii wymaga współpracy pomiędzy Operatorem Informacji Rynku Energii a podmiotami profesjonalnymi funkcjonującymi na detalicznym rynku energii elektrycznej. Prace nad nowelizacją ustawy Prawo energetyczne oraz wypracowaniem funkcjonalności projektowanej bazy danych były prowadzane od 2019 roku. Na obecnym etapie realizacji systemu, PSE sformułowały „Zasady współpracy przy...

Więcej...

5 lipca 2021, 11:39

3 lipca br. w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora Informacji Rynu Energii (OIRE). Funkcję tę pełnić będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które jako OIRE wdrożą, a następnie będą administrować Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje rynku...

Więcej...

5 maja 2021, 12:05

W myśl projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne są wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), który utworzy i będzie nadzorował Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone i przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za...

Więcej...

30 grudnia 2020, 11:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły postępowanie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej wraz z usługami wspierającymi. Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 29.01.2021 r. do godz. 10:00 (termin ten może ulec przesunięciu). Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (opublikowany 4.12.2020 r. na stronach Sejmu...

Więcej...