Komunikaty OSP w sprawie udostępniania zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Polska – Ukraina