Zasady współpracy przy wdrożeniu CSIRE

Do wdrożenia CSIRE niezbędna jest współpraca pomiędzy OIRE a podmiotami funkcjonującymi na detalicznym rynku energii elektrycznej. PSE sformułowały „Zasady współpracy przy wdrożeniu CSIRE”, które określają sposób współpracy przy budowie i uruchomieniu tego systemu.

Do głównych celów tej współpracy należą: 

  1. zapewnienie odpowiedniej jakości oraz efektywności w zakresie projektowanych rozwiązań dotyczących CSIRE,
  2. zwiększenie transparentności w kwestiach związanych z CSIRE względem głównych interesariuszy współpracujących z CSIRE,
  3. bieżące konsultowanie opracowanych lub aktualizowanych przez PSE produktów (w szczególności dokumentacji) dotyczących CSIRE, przed formalnym procesem ich konsultacji,
  4. inicjowanie oraz weryfikowanie zmian dotyczących CSIRE oczekiwanych przez sektor detalicznego rynku energii elektrycznej,
  5. opracowywania rekomendacji oraz propozycji rozwiązań w zakresie wybranych zagadnień dotyczących CSIRE.

 

Zasady współpracy przy wdrożeniu CSIRE - 19.09.2023 (pdf)

  • Załącznik 1 - Zgłoszenie podmiotu współpracującego (docx, pdf)
  • Załącznik 2 - Zgłoszenie/odwołanie członka grupy roboczej (docx, pdf)
  • Załącznik 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji (docx, pdf)
  • Załącznik 4 - Formularz zgłoszenia zmiany/rozszerzenia funkcjonalności CSIRE (docx, pdf)
  • Załącznik 5 - Listy Uczestników (docx, pdf)

 

Archiwum: