Aktualności Rynku Mocy

26 marca 2024, 10:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), realizując przepisy art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w związku z opublikowaniem wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 w dniu 19 marca 2024 r....

Więcej...

21 marca 2024, 15:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) opublikowały wyniki aukcji wstępnych do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

19 marca 2024, 16:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025, przeprowadzonych w dniu 14 marca 2024 r., zgodnie z art. 29 ustawy. ...

Więcej...

14 marca 2024, 15:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 zostały zakończone. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 2. Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 8. Aukcja dodatkowa na 3. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 8. Aukcja dodatkowa na 4. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 8. Zgodnie...

Więcej...

14 marca 2024, 15:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na 2., 3. i 4. kwartał roku dostaw 2025 zakończyły się w rundzie 8. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

14 marca 2024, 09:50

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja dodatkowa na 1. kwartał roku dostaw 2025 została zakończona. Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2025 zakończyła się w rundzie 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Jednocześnie...

Więcej...

14 marca 2024, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2025 rozpoczęły się o godzinie 8:00. Pełne harmonogramy aukcji dodatkowych znajdują się pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2025 - Aukcja dodatkowa na 1. kwartał 2025 https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2025 - Aukcja dodatkowa na 2. kwartał 2025 ...

Więcej...

1 marca 2024, 13:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2029 – 12 grudnia 2024 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2026 – 27 marca 2025 r. Realizując...

Więcej...

29 lutego 2024, 09:08

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2025 ”, „ 2 kwartał 2025...

Więcej...

6 lutego 2024, 13:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.4.8.2024.PRa z dnia 5 lutego 2024 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/7/2023. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/7/2023 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany, zostały...

Więcej...

26 stycznia 2024, 08:31

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2024 r. PSE S.A. informują, że do...

Więcej...

21 grudnia 2023, 11:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”) informują, że zgodnie z Komunikatem PSE S.A. z dnia 31 października 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji publicznych projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/7/2023 Regulaminu rynku mocy konsultacje te zakończyły się w dniu 17 listopada 2023 r. W związku z zakończeniem...

Więcej...

21 grudnia 2023, 08:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131) opublikowały wyniki aukcji wstępnych do aukcji głównej na rok dostaw 2028 dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

20 grudnia 2023, 10:07

Realizując zapisy pkt. 3.1.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2024 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 4 do 17 stycznia 2024 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja ogólna” . Jednocześnie przypominamy, że w związku z uchyleniem art. 11 ustawy o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), udział w...

Więcej...

18 grudnia 2023, 08:05

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), dalej „ustawa” zgodnie z art. 38 ustawy opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2028. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2028 .

Więcej...

14 grudnia 2023, 13:38

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2028 zakończyła się w rundzie 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), dalej „ustawa”, wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

14 grudnia 2023, 08:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2028 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2028 .

Więcej...

28 listopada 2023, 11:56

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2028. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „ Aukcja główna na rok dostaw 2028 ”.

Więcej...

10 listopada 2023, 13:12

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2025. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 23 listopada – 6 grudnia 2023 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

31 października 2023, 14:15

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), 31 października 2023 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/7/2023. Szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdują się pod adresem: ...

Więcej...