Monitorowanie rynku bilansującego

Zgodnie z rozporządzeniem REMIT, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego mają obowiązek monitorowania działalności handlowej na rynku bilansującym w celu wykrywania potencjalnych naruszeń zakazu manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji wewnętrznych.

Od 1 stycznia 2019 roku monitorowanie rynku bilansującego jest realizowane poprzez, nowo utworzone w strukturach PSE S.A., Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego. Głównym celem działalności Biura jest realizacja zadań PSE S.A. w zakresie identyfikacji i zgłaszania podejrzeń naruszeń art. 3 lub art. 5 rozporządzenia REMIT oraz promowanie uczciwego i efektywnego działania rynku bilansującego w interesie wszystkich jego uczestników.

PSE S.A. mają obowiązek informowania krajowego organu regulacyjnego (Prezesa URE) w przypadku podejrzenia naruszenia zakazu manipulacji na rynku bilansującym lub zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych. PSE S.A. są również zobowiązane do zgłaszania możliwych naruszeń innych przepisów i regulacji dotyczących rynku bilansującego.  

 

Kontakt

Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego działa w celu zapewnienia równych szans wszystkim uczestnikom rynku i przejrzystości w kształtowaniu cen. Zachęcamy w tym zakresie do współpracy uczestników rynku oraz inne osoby zainteresowane, mogące mieć informacje istotne z punktu widzenia efektywnego działania RB. 

Powiadomienia dotyczące podejrzanych zachowań rynkowych lub pytania dotyczące kwestii monitorowania rynku bilansującego można wysyłać na adres bm@pse.pl

 

Materiały ze spotkań informacyjnych

07.08.2019 r. - Spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT

19.12.2018 r. - Spotkania informacyjnego dotyczącego działań PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT