Rynek Dnia Bieżącego

Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego

Jednolite łączenie Rynków Dnia Bieżącego (ang. Single Intraday Coupling, SIDC) to mechanizm umożliwiający zawieranie transakcji handlowych na rynku energii elektrycznej w dobie bieżącej. Pozwala on na łączenie ofert kupna i sprzedaży energii składanych w dowolnych strefach cenowych nim objętych, pod warunkiem dostępności transgranicznych zdolności przesyłowych. Zdolności przesyłowe alokowane są w trakcie zawierania transakcji, dzięki czemu proces jest maksymalnie efektywny. Dokument tłumaczący zasady funkcjonowania oraz zestaw pytań i odpowiedzi na temat rozwiązania SIDC i jego wpływu na europejski rynek energii SIDC jest dostępny na stronie PSE.

Rozwój paneuropejskiego mechanizmu Rynku Dnia Bieżącego podyktowany jest m.in. rosnącym znaczeniem odnawialnych źródeł energii, których cechą jest zmienność produkcji energii elektrycznej, uzależniona m.in. od wietrzności i nasłonecznienia, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu zainteresowania handlem energią na rynkach możliwie bliskich czasowi realizacji dostaw energii. Dostęp do płynnego Rynku Dnia Bieżącego ułatwia uczestnikom rynku bilansowanie swojej pozycji handlowej po zamknięciu bramki na Rynku Dnia Następnego, pozwala zmniejszyć koszty, a także umożliwia reagowanie na nieprzewidywalne zmiany zapotrzebowania lub awarie bez konieczności rozliczania swojego niezbilansowania na rynku bilansującym.

Zobacz więcej:
ENTSO-E - Single Intraday Coupling
ENTSO-E Transparency - Offered Intraday Transfer Capacity Implicit
PSE - Plany Wymiany Międzysystemowej, Rynek Dnia Bieżącego WM

 

 Aktualności dotyczące SIDC

30.11.2022Grecja i Słowacja (granice: GR-IT, GR-BG, SK-CZ, SK-HU i SK-PL) włączone do europejskiego mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling - SIDC)

13.09.2022Webinar poświęcony uruchomieniu Lokalnych Projektów Implementacyjnych SIDC (LIP14 i LIP17)

5.10.2021 Włochy objęte mechanizmem SIDC 

24.11.2020 - SIDC: nowe produkty już w grudniu

09.07.2020 Projekt rozszerzenia zasięgu Single Intra-Day Coupling o kolejne granice

02.04.2020 - Podsumowanie funkcjonowania SIDC po uruchomieniu drugiej fali

17.01.2020 Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Svenska Kraftnät (Svk) w sprawie aktywowania SIDC (XBID) na połączniu Polska-Szwecja

28.11.2019 Udany start drugiej fali SIDC.

21.11.2019 - Polska włączona do europejskiego mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC/XBID)

7.11.2019 - PSE and SEPS common statement on Intra-Day Market allocation on the Polish-Slovak border

05.11.2019 - Informacja o planowanym uruchomieniu europejskiego rynku Intra-Day (SIDC) na połączeniach transgranicznych Polski

13.06.2019 - Rok od uruchomienia systemu XBID