Informacje ogólne

Historycznie rozwój sieci przesyłowych w krajach europejskich był determinowany i stymulowany przede wszystkim przez potrzeby krajowe. Krajowe systemy elektroenergetyczne powstawały niezależnie od systemów budowanych przez sąsiadów, ale spełniały wymagania lokalne wynikające z charakterystyki kraju, stopnia zaludnienia, lokalizacji przemysłu, dostępu do paliw i innej infrastruktury. W...

Więcej...

OSP publikują w “Auction Rules…” podstawowe zasady zarządzania ograniczeniami stosowane w różnych sytuacjach w celu maksymalizacji dostępnych zdolności przesyłowych dla uczestników rynku. PSE S.A. zarządza ograniczeniami przesyłowymi na połączeniach transgranicznych krajowego systemu elektroenergetycznego i udostępnia istniejące zdolności przesyłowe uczestnikom wymiany międzysystemowej na zasadach rynkowych. Od 2004 roku OSP współpracuje...

Więcej...

PSE S.A. od 2005 roku współpracuje z operatorami Regionu Europy Środkowo-Wschodniej: ČEPS, a.s., Elektro-Slovenija, d.o.o., TenneT TSO GmbH, MAVIR Hungarian Independent Transmission System Operator Company Ltd., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 50Hertz Transmission GmbH oraz VERBUND-Austrian Power Grid AG w celu opracowania i wdrożenia nowego spójnego i efektywnego mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych w Regionie CEE. OSP w Europie Środkowo-Wschodniej...

Więcej...