Informacja dotycząca procesu rozpatrywania roszczeń

Informujemy, iż proces rozpatrywania roszczeń związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych należących do Spółki na nieruchomościach gruntowych osób trzecich odbywa się za pośrednictwem korespondencji listownej.

Korespondencję, o której mowa powyżej, prosimy kierować do właściwych zamiejscowych komórek organizacyjnych Spółki, tj.:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa (nieruchomości położone w województwie mazowieckim, łódzkim i podlaskim);
   
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom (nieruchomości położone w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim);
   
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Katowicach, ul. Jordana 25, 40-056 Katowice (nieruchomości położone w województwie śląskim, opolskim i małopolskim);
   
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań (nieruchomości położone w województwie zachodnio-pomorskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim);
   
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 16, 85-950 Bydgoszcz (nieruchomości położone w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim).

Szczegółowy schemat sieci oraz obszarów działalności dostępny jest pod adresem: www.pse.pl

Dodatkowe informacje na temat procesu rozpatrywania roszczeń można uzyskać pod nr tel. 22 242 11 55 wybierając tonowo: 1 - Warszawa, 2 - Radom, 3 - Katowice, 4 - Poznań, 5 - Bydgoszcz.