Lista Odbiorców posiadających Certyfikaty dla ORed

Lista Odbiorców posiadających Certyfikaty dla ORed

Odbiorcy energii, którzy mogą brać udział w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru (IRP) to Obiekty Redukcji, które przeszły odpowiednią certyfikację u operatora, do którego sieci są przyłączone (zasady certyfikacji określone są w Warunkach Dotyczących Bilansowania (WDB): https://www.pse.pl/dokumenty

W przypadku podmiotów podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej warunkiem przystąpienia do usługi IRP jest aktywacja certyfikatu poprzez wysłanie wniosku zawierającego „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” do operatora, od którego ORed otrzymał informację o wydaniu certyfikatu (każdy operator wskazuje sposób przekazania wniosku na swojej stronie internetowej).

Również podmioty niepodlegające ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mają możliwość przystąpienia do usługi IRP – w tym celu konieczne jest wysłanie wniosku zawierającego „Wniosek o wydanie Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed)” do operatora, do którego sieci przyłączony jest obiekt.

Wzory wniosków: „Oświadczenia odbiorcy w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed” oraz „Wniosek o wydanie Certyfikatu dla Obiektu redukcji (ORed)” zostały zamieszczone do pobrania na stronie internetowej PSE: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr

UWAGA: Aktywacja Certyfikatu dla ORed nie jest równoznaczna ze świadczeniem usługi IRP. W tym celu należy zawrzeć odpowiednią umowę z PSE lub agregatorem posiadającym umowę z PSE. Sposoby przystąpienia do usługi IRP opisano w https://www.pse.pl/uslugi-dsr/interwencyjna-redukcja-poboru

W tabeli zamieszczono zestawienie ORed, dla których w procesie certyfikacji wyrażona została zgoda na publikację danych adresowych odbiorcy ORed poprzez zaznaczenie pola: „Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu przez Odbiorcę w ORed Certyfikatu dla ORed”.

Aktualna lista Odbiorców ORed, którzy wyrazili zgodę na publikację jest opublikowana w poniższym raporcie.

ładowanie...
class="vui-aui-tooltip"
Twój dokument jest dostępny

ładowanie...