Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wypełniając przepis art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.4.190.2022.KSz z dnia 24 października 2022 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne:

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 813-026-80-82