Karta aktualizacji nr RRM/Z/1/2020

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany decyzji administracyjnej Prezesa URE z dnia 30 marca 2018 r. zatwierdzającej Regulamin rynku mocy

 

Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 4 września 2020 r.

 

Karta aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy w wersji przedłożonej Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w odpowiedzi na wezwanie z dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

Karta aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy

 

Projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy