Portal Uczestnika Rynku Mocy

Portal Uczestnika Rynku Mocy: https://purm.pse.pl

Instrukcje użytkownika portalu PURM znajdują się w zakładce „Instrukcje użytkownika”

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z Portalu Uczestnika Rynku Mocy (PURM) konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet. PURM obsługuje następujące przeglądarki internetowe:

  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome.

Korzystanie z PURM wymaga instalacji oprogramowania Java Runtime Environment, które jest dostępne pod adresem https://java.com/pl/. Instrukcja instalacji dostępna jest pod adresem https://java.com/pl/download/help/ie_online_install.xml.

Dostęp do PURM, w zakresie pozwalającym na aktywny udział w procesach rynku mocy, wymaga założenia konta. Do założenia konta oraz składania wniosków niezbędne jest posiadanie certyfikatu i urządzeń pozwalających na składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z oprogramowaniem dostarczanym przez dostawcę podpisu.

Dodatkowo dla przeglądarek Mozilla Firefox i Google Chrome, wymagana jest instalacja dedykowanego rozszerzenia „Szafir SDK Web” oraz aplikacji „Szafir Host” udostępnianych przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Wymagane oprogramowanie dostępne jest pod następującymi adresami:

 

UWAGA! Niezależnie od obsługi innych przeglądarek internetowych, zaleca się używanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox