Techniczne Standardy Systemów - Certyfikacja

 

Scenariusze Testów Certyfikacji

STC stanowi zbiór scenariuszy, których celem jest weryfikacja gotowości systemów Kontrahentów do wymiany z CSIRE danych i komunikatów biznesowych zgodnie z SWI oraz TSKB.

 

Scenariusze Testów Certyfikacji – poddane konsultacjom
Optymalny format do odczytania pliku, to ustawienie Układ sieci Web.

 

Uwagi do opublikowanych scenariuszy prosimy zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od daty ich publikacji w postaci elektronicznej na adres poczty: oire.it@pse.pl