Powrót

Publikacja instrukcji dotyczącej demonstracji oraz aktualizacja instrukcji dotyczącej testowych okresów zagrożenia

31 marca 2021, 14:04

Publikacja instrukcji dotyczącej demonstracji oraz aktualizacja instrukcji dotyczącej testowych okresów zagrożenia
PSE S.A. opublikowały dokument pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – demonstracja” oraz dokonały aktualizacji dokumentu pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowe okresy zagrożenia”.

„Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego mocowego – demonstracja” przedstawia działanie funkcjonalności PURM pozwalającej na składanie oświadczeń o wykazaniu zdolności do wykonania obowiązku mocowego (demonstracji).

W zaktualizowanym dokumencie pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowe okresy zagrożenia” dodano opis obsługi zgłoszeń i wniosków dotyczących testowych okresów zagrożenia, tj. zgłoszenia awarii jednostki fizycznej wchodzącej w skład jednostki rynku mocy, zgłoszenia gotowości do wykonania obowiązku mocowego, złożenia wniosku o ogłoszenie testowego okresu zagrożenia, złożenia wniosku o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonaniem testowego okresu zagrożenia.

Dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.