Powrót

Przetarg na zakup usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru został rozstrzygnięty

2 marca 2021, 09:28

Przetarg na zakup usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru został rozstrzygnięty
PSE S.A. 1 marca 2021 r. podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w postępowaniu na zakup usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru).

Usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru będzie świadczona w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., przez 6 wykonawców: CMC Poland Sp. z o.o., Lerta S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Udział w postępowaniu wzięły wyłącznie podmioty, które posiadają zdolności przesunięcia lub redukcji poboru energii elektrycznej w wielkości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz podmioty agregujące innych odbiorców energii.  

Informacja o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach podana została na stronie: https://przetargi.pse.pl/