Usługi przesyłania energii elektrycznej oraz usługa udostępniania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Usługi przesyłania energii elektrycznej oraz usługa udostępniania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) świadczone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (OSP lub PSE) dla Kontrahentów OSP, realizowane są na podstawie obowiązujących aktów prawnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z tych usług, na warunkach ustalonych w następujących dokumentach:

  1. Umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej (Umowa przesyłania), lub
  2. Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego (Umowa UKDT)
  3. Warunki dotyczące bilansowania (WDB);
  4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP);
  5. Taryfa OSP zatwierdzonej przez Prezesa URE (Taryfa).

Kontrahent OSP zainteresowany korzystaniem z usług przesyłania lub usługi udostępniania KSE jest zobowiązany złożyć do PSE wniosek o zawarcie stosownej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia Umowy przesyłania lub Umowy UKDT można uzyskać kontaktując się z poniższymi pracownikami Departamentu Przesyłu PSE:

  • p. Marek Poleszak, e-mail: marek.poleszak@pse.pl – operatorzy systemów dystrybucyjnych posiadający i nieposiadający bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci przesyłowej,
  • p. Paweł Barnaś, e-mail: pawel.barnas@pse.pl – wytwórcy energii elektrycznej przyłączeni do sieci przesyłowej,
  • p. Marcin Faliński, e-mail: marcin.falinski@pse.pl – przedsiębiorstwa obrotu.

 

Przydatne linki:

https://www.pse.pl/dokumenty - wnioski o zawarcie Umowy przesyłania i Umowy UKDT, wzory umów i innych dokumentów, w tym WDB, IRiESP, Taryfy.