Powrót

Struktura kodu EIC

Struktura kodu EIC
Kod EIC składa się z 16 znaków. Pierwsze 2 znaki określają biuro kodów. Trzeci znak wskazuje, typ kodu np.: X – dla uczestnika rynku energii, Y – dla obszaru regulacyjnego itd. Następne 12 znaków identyfikuje dany podmiot, którego kod dotyczy. Ostatni znak stanowi znak kontrolny.

Przykładowe kody EIC przydzielone podmiotom działających na europejskim rynku energii wyglądają następująco:

Slovenské Elektrárne, a.s:Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.:Entrade Hungary Kereskedelmi Kft.:

Lista kodów EIC nadanych przez Polskie Biuro Kodów EIC prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Pełna lista kodów EIC wydanych uczestnikom europejskiego rynku energii.