Powrót

Plany wdrożenia nowej metody zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)

Plany wdrożenia nowej metody zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)

PSE S.A. od 2005 roku współpracuje z operatorami Regionu Europy Środkowo-Wschodniej: ČEPS, a.s., Elektro-Slovenija, d.o.o., TenneT TSO GmbH, MAVIR Hungarian Independent Transmission System Operator Company Ltd., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 50Hertz Transmission GmbH oraz VERBUND-Austrian Power Grid AG w celu opracowania i wdrożenia nowego spójnego i efektywnego mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych w Regionie CEE.

OSP w Europie Środkowo-Wschodniej opracowują i zamierzają wdrożyć zaawansowany mechanizm zarządzania ograniczeniami, którego celem jest alokacji zdolności w oparciu o przepływy (metoda flow based) w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w późniejszej fazie w połączonych  Regionach CEE i CWE. Nowy model pozwoli uczestnikom rynku zarezerwować fizyczne praw do transmisji niezbędne do wykonania umowy wymiany transgranicznej pomiędzy poszczególnymi obszarami w regionie. Nowe podejście opiera się na skoordynowanym wyznaczaniu maksymalnego dopuszczalnego przepływu na krytycznej linii lub transformatorze w oparciu o wspólny model sieci i prognozy obciążeń.

Uczestnicy rynku biorący udział w procesie alokacji według metody flow based będą zgłaszać swoje oferty na prawa przesyłowe umożliwiające przesyłanie energii elektrycznej z jednego obszaru Regionu do innego, na okres czasu, dla którego jest organizowana aukcja. Korelacja pomiędzy złożonymi przez uczestników rynku ofertami a spowodowanymi przez nie przepływami jest określona w macierzy PTDF. W alokacji wg metodologii flow based ograniczenia przesyłowe są określane jako ograniczenia dla rzeczywistych przepływów, które mogą wystąpić, jeśli oferta dla transmisji z jednego obszaru regionu do drugiego jest akceptowane w procesie alokacji. Ograniczenia przepływu w tym procesie są reprezentowane przez maksymalny przepływ przez krytyczną element sieci - linię lub transformator.

Proces alokacji jest zaprojektowany jako optymalizacji zbioru przyjętych ofert, gdzie funkcją celu jest maksymalizacja łącznej wartości przyjętych ofert w procesie alokacji zakładając, że ograniczeniem są zdolności przesyłowe.

Zarządzanie ograniczeniami oparte na fizycznych przepływach będzie realizowane dla OSP z regionów CEE i CWE. Skoordynowane aukcje w oparciu o metodologię flow based będą alokować fizyczne prawa przesyłowe niezbędne do realizacji wymiany transgranicznej między poszczególnymi obszarami w regionach CEE i CWE. Całkowita ilość praw przesyłowych zależy od struktury i wartości ofert złożonych i przyjętych w procesie alokacji.