Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne
W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Europie nastąpił znaczny wzrost liczby transakcji wymiany międzysystemowej oraz wzrost liczby podmiotów biorących udział w tej wymianie. W celu poprawienia jakości obsługi tych transakcji Operatorzy Systemów Przesyłowych podjęli działania dla usprawnienia wymiany danych.

Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych (European Transmission System Operators – ETSO obenie ENTSO-E – Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej) powołało grupę zadaniową Task Force EDI - Electronic Data Interchange w celu opracowania jednolitego europejskiego formatu, tzw. ESS - ETSO Scheduling System, dla elektronicznej wymiany danych pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na międzynarodowym rynku energii. Częścią tego systemu są kody EIC (Energy Identification Coding Scheme), jednoznacznie identyfikujące podmioty na europejskim rynku energii.

Kody nadawane są przez Centralne Biuro Kodów EIC (ENTSO-E) i przez Lokalne Biura Kodów EIC w poszczególnych krajach. W Polsce Lokalne Biura Kodów EIC prowadzone są przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (numer identyfikacyjny 19) oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (numer identyfikacyjny 53). Wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej, którzy chcą uczestniczyć w wymianie międzysystemowej muszą posiadać kod EIC. Uczestnicy rynku spełniający kryteria uczestnictwa w wymianie międzysystemowej otrzymują unikalny kod EIC ważny w całej Europie i mogą zgłaszać grafiki wymiany międzysystemowej zgodnie z zasadami określonymi w stosownych Instrukcjach i Regulaminach.