Powrót

Program do generowania oraz weryfikacji kodu EIC

Program do generowania oraz weryfikacji kodu EIC
Poniżej znajduje się program do generowania znaku kontrolnego kodu EIC. Znak ten tworzony jest na podstawie pierwszych 15 znaków bazując na specjalnym algorytmie kontrolnym. Dodatkowo program umożliwia weryfikację całego 16 znakowego kodu zgodnie z algorytmem dla znaku kontrolnego. Narzędzie to może ułatwić Uczestnikom Wymiany Międzysystemowej wybór kodu EIC zgodnie z ich preferencjami.

Program do generowania oraz weryfikacji kodu EIC (EXE)