Powrót

Zadania Polskiego Biura Kodów prowadzonego przez PSE S.A.

Zadania Polskiego Biura Kodów prowadzonego przez PSE S.A.
  • Informowanie Uczestników Wymiany Międzysystemowej o projekcie EIC.
  • Rejestracja nowych Uczestników Wymiany Międzysystemowej w lokalnej bazie danych.
  • Weryfikacja oraz przekazywanie wydanych kodów EIC do centralnego Biura Kodów ENTSO-E.
  • Publikowanie kodów EIC wydanych przez Polskie Biuro Kodów EIC prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.