Powrót

Miesięczna prognoza zdolności przesyłowych

Miesięczna prognoza zdolności przesyłowych

Prognoza zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w październiku 2021 roku

PSE S.A. publikują prognozę wielkości technicznych zdolności przesyłowych linii wymiany międzysystemowej wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa oraz przy poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Prognoza została sporządzona na podstawie planu miesięcznego włączeń elementów sieci przesyłowych. Niniejsza prognoza ma charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
 

  Kierunek PL – DE/CZ/SK Kierunek DE/CZ/SK – PL
TTC TRM NTC AAC* TTC TRM NTC AAC*
MW
01.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
02.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
03.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
04.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
05.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
06.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
07.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
08.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
09.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
10.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
11.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
12.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
13.10.2021 2300 1200 1100 0 1400 1400 0 0
14.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
15.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
16.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
17.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
18.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
19.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
20.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
21.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
22.10.2021 2300 1200 1100 0 1500 1400 100 0
23.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
24.10.2021 2300 1200 1100 0 1000 1000 0 0
25.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0
26.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0
27.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0
28.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0
29.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0
30.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0
31.10.2021 2300 1200 1100 0 0 0 0 0


* Suma zdolności przesyłowych zarezerwowanych w rocznym i miesięcznym przetargu. Wartość AAC wynika z wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% (horyzont roczny) oraz 17% (horyzont miesięczny) zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.